Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Opravné prostředky

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaStátní správa

Opravné prostředky můžeme v širším slova smyslu chápat jako nástroje nápravy vadných rozhodnutí. Opravné prostředky mohou směřovat jak proti rozhodnutím (usnesením, jiným opatřením) orgánů města, tak i rozhodnutím jednotlivých odborů městského úřadu, která jsou vydávána v rámci správního řízení.

 

Zveřejněno dne: 26.08.2010   Datum poslední aktualizace: 23.04.2014
Zodpovědná osoba: Vaculík Milan
13.07.2010

Opravné prostředky proti usnesením, rozhodnutím a jiným opatřením

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města, zastupitelstva města.  číst více
 
13.07.2010

Opravné prostředky proti rozhodnutím městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal.  číst více
 
13.07.2010

Soudní přezkum ve správním řízení

Tyto prostředky muže využít ten, kdo se cítí rozhodnutím městského úřadu zkrácen na svých právech a již vyčerpal řádné opravné prostředky  číst více