Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Czech POINT

Tento dokument je zařazen v kategorii: InformatikaSamosprávaStátní správa
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.

I Město Uherské Hradiště se aktivně připojilo k tomuto projektu a současnosti jeho dvě kontaktní místa Czech POINTu poskytují tyto služby:

 

Vydávání ověřených výpisů

 

 

 

Výpisy z veřejných evidencí:

 • z katastru nemovitostí (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)
 • snímek z katastrální mapy (cena 100 Kč za výpis)
 • z veřejného rejstříku - obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč) 
 • z živnostenského rejstříku (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)
 • z insolvenčního rejstříku (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)
 • z rejstříku trestů právnických osob (cena 100 Kč za výpis)
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • z rejstříku trestů fyzické osoby (cena za žádost 100 Kč)
 • z bodového hodnocení osob - registr řidičů (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)

Ostatní služby:

 • autorizovaná konverze na žádost (cena 30 Kč za stránku)
 • informační systém datových schránek - zřízení, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových a další (poplatek dle poskytnuté služby)
 • agendy základních registrů - registr obyvatel, registr osob (výpisy, záznamy o využití údajů, žádosti o změnu údajů, poskytnutí údajů třetí osobě) 
 • registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změny týkající se ohlášení živnosti), 50 Kč za podání žádosti + správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích, podrobnosti na http://www.komora.cz

Kde:

 • Odbor organizační správy a informatiky (přízemí podatelna - informace)

Kdy:

 

Pondělí

8.00 - 17.00 hodin
Úterý 8.00 - 15.30 hodin
Středa 8.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 - 15.00 hodin
Pátek 8.00 - 14.00 hodin

 

Jaké doklady doložit?

 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

 

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 

Relevantní kritéria jsou:

 • identifikační číslo (IČ)
 • název firmy
 • číslo listu vlastnictví (LV)
 • číslo parcely
 • číslo budovy
 • číslo jednotky

Zastoupení:

 

Pokud někdo žádá službu Czech POINT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Vzor plné moci ke stažení (typ souboru: pdf, velikost: 859 kB).

 

 

 

Zveřejněno dne: 14.07.2010   Datum poslední aktualizace: 11.08.2015
Zodpovědná osoba: Stašek Jindřich