Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

eGovernment

Tento dokument je zařazen v kategorii: InformatikaSamosprávaStátní správa
Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Cílem zákona je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem, a to včetně sledování toho, jak se věci vyvíjejí uvnitř úřadů.

Rada města Uh. Hradiště schválila zapojení našeho města do projektu zavedení eGovernmentu ve veřejné správě. Projekt je řízený a podporovaný Ministerstvem vnitra ČR a hrazený z finančních prostředků fondů EU.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

 

Zveřejněno dne: 14.07.2010   Datum poslední aktualizace: 23.04.2014
Zodpovědná osoba: Paluřík Jiří