Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Oddělení veřejných zakázek

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město

Kontakt

Vedoucí oddělení

 

Popis činnosti

 

a) výběr zhotovitele:

 

  • administruje celý průběh zadání, vyhodnocení a ukončení zadávacího řízení podle pravidel města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo zákona o veřejných zakázkách.

b) dotační projekty:

 

  • u dotačních projektů spolupracuje dle předaných metodických pokynů s navrhovatelem projektu na uplatnění dotačních podmínek při veřejné zakázce a poskytuje součinnost v celém jejím průběhu,

c) ostatní činnosti:

  • připravuje materiál ke schválení výsledku zadávacího řízení v orgánech města včetně příloh,
  • zajišťuje administraci veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách pro všechny odbory,
  • zabezpečuje metodickou podporu ostatním odborům a útvarům při zadávání veřejných zakázek.
     
Zveřejněno dne: 01.07.2015   Datum poslední aktualizace: 06.06.2016
Zodpovědná osoba: Struhelková Bronislava