Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Oddělení informatiky

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město

Kontakt

Vedoucí oddělení

Popis činností:

 • zodpovídá za systémovou architekturu informačního systému úřadu a zajišťuje chod všech částí informačního a komunikačního systému města se zajištěním integračních vazeb mezi jednotlivými částmi,
 • administruje, spravuje a aktualizuje softwarové aplikace informačních systémů nainstalovaných na zařízeních úřadu a ve spolupráci s dodavateli zabezpečuje jejich chod,
 • na základě požadavků rozvíjí a zajišťuje správné funkce informačních systémů města včetně napojení agendových informačních systémů města na nové agendy a rozhraní vznikající v rámci elektronizace veřejné správy,
 • podporuje provoz agend v oblasti přenesené působnosti státní správy,
 • zpracovává data a podklady v rámci součinnosti s dalšími odbory,
 • zajišťuje bezpečnost, zálohování a archivaci dat,
 • realizuje bezpečnostní opatření u informačních a komunikačních systémů,
 • realizuje smluvní vztahy s dodavateli výpočetní, komunikační a reprografické techniky a programového vybavení,
 • zajišťuje a provozuje technologie určené pro uveřejňování informací na webových stránkách města,
 • provádí technickou podporu a školení uživatelů v rámci informačních a komunikačních systémů města,
 • připravuje a realizuje projekty spojené s potřebami města,
 • zajišťuje provoz a rozvoj Metropolitní sítě a městského kamerového systému,
 • eviduje majetek v oblasti technického a programového vybavení v rámci informačních a komunikačních systémů města,
 • navrhuje nefunkční a nepotřebný
   
Zveřejněno dne: 01.07.2015   Datum poslední aktualizace: 19.09.2016
Zodpovědná osoba: Šipková Radomíra