Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

25.06.2015

Žádost o souhlas k odnětí ze ZPF

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), výpočet odvodů, bilance skrývky, obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF. 
Stažení souboru: SZP_zadost_vydani_souhlasu_odneti_pudy.pdf (320,8KB)