Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Oddělení přestupkových řízení

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město

Kontakt

Vedoucí oddělení

 

Popis činností

 • projednává přestupky a správní delikty dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, dle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, dle zákona
 • o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • projednává správní delikty dle zákona o pozemních komunikacích, spolupracuje s okresním státním zastupitelstvím v případě zjištění trestných činů,
 • projednává přestupky podle zákona o přestupcích (proti pořádku ve státní správě, proti lustračnímu zákonu, na úseku všeobecné vnitřní správy, na úseku matrik, jména a příjmení, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, na úseku správy a ochrany státních hranic, přestupky křivého vysvětlení, na úseku označení ulic a jiných veřejných prostranství, označení budov, přestupky narušení vzhledu obce, na úseku přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, na úseku dopravy (dle ust. § 23 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích),
 • projednává přestupky dle zvláštních zákonů na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, zbraní a střeliva, ochrany zvířat proti týrání,
 • zpracovává podklady k posouzení spolehlivosti žadatele o zbrojní průkaz, zbrojní licenci,
 • zpracovává zprávy a podklady pro potřeby státních orgánů,
 • v působnosti odboru vede společné přestupkové řízení,
 • spolupracuje s právním odborem při vymáhání pohledávek, vede evidenci přestupků,
 • vydává parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením
   
Zveřejněno dne: 01.07.2015   Datum poslední aktualizace: 06.10.2016
Zodpovědná osoba: Martínková Jitka