Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Kontrolně-správní oddělení

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaMěsto

Vedoucí oddělení

Popis činnosti

 • provádí správní řízení o zrušení živnostenských oprávnění z moci úřední, o pozastavení provozování živnosti a o uložení pokuty,
 • provádí cenovou kontrolu,
 • spolupracuje s dalšími orgány, zejména s Obchodním rejstříkem a s orgány činnými v trestním řízení,
 • zabezpečuje správu živnostenského rejstříku včetně vydávání výpisů,
 • vede evidenci dle běžných postupů, pořizuje data včetně kontroly a případných oprav,
 • archivuje a eviduje spisové materiály podnikatelů,
 • v případech hodných zvláštního zřetele doručuje důležité písemnosti,
 • sděluje údaje o živnosti a podnikateli příslušným orgánům,
 • plní úkoly dotčeného orgánu státní správy v řízení územním a stavebním,
 • provádí živnostenskou kontrolu a dozorovou činnost dle věcně příslušných právních norem, a to i v součinnosti s jinými orgány státní správy,
 • řeší případné přestupky či správní delikty na úseku živnostenského podnikání,
 • ukládá blokové pokuty a připravuje rozhodnutí o sankcích,
 • informuje příslušné orgány o zjištěném porušování předpisů,
 • vyřizuje podněty občanů v rozsahu kompetencí odboru,
 • zajišťuje činnost spisové služby Radnice VERA a provádí činnosti administrativního charakteru,
 • provádí kontrolu dodržování příslušných ustanovení tabákového zákona včetně ukládání sankcí,
 • plní další úkoly přímo související s výše uvedenými činnostmi.
   
Zveřejněno dne: 01.07.2015   Datum poslední aktualizace: 06.06.2016
Zodpovědná osoba: Rybnikář Marek