Komunitní plánování sociálních služeb

Tento dokument je zařazen v kategorii: Sociální služby
Bližší informace k projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti.

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.

    

 Logo EU       Logo SROP

 

 

Základní informace


Město Uherské Hradiště podalo v roce 2006 na Krajský úřad Zlínského kraje žádost na dotaci pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti (dále jen KPSS) v rámci 3. kola výzvy ke Grantovému schématu podporující sociální integraci ve Zlínském kraji. Tento projekt byl schválen a město Uherské Hradiště na jeho realizaci získalo podporu ze strukturálních fondů EU. Projekt s celkovými náklady téměř 2 mil. Kč finančně podpořil Zlínský kraj v rámci grantového schématu podporujícího sociální integraci ve Zlínském kraji v souladu se Společným regionálním operačním programem. Značná část nákladů (80%) byla tedy hrazena z prostředků Evropské Unie, 8% ze státního rozpočtu. Zbylou část uhradilo město Uherské Hradiště.

 

Projekt KPSS se zaměřil na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb v Uherském Hradišti jako nástroje sociální integrace vybraných cílových skupin. Smyslem realizace projektu bylo také osvojení principů komunitního plánování a zapojování veřejnosti a jejich využívání při koncipování, plánování a realizaci sociální politiky města. Partnery projektu se staly Oblastní charita Uherské Hradiště, Diakonie ČCE – středisko Cesta, Sdružení podané ruce – středisko Charáč a obecně prospěšná společnost Petrklíč – azylový dům pro ženy a matky s dětmi.

 

Hlavním výstupem projektu je 1. Komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti na období 2008 - 2013, který je výsledkem aktivní spolupráce mezi městem Uherské Hradiště, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Tento materiál je strategickým dokumentem města Uherské Hradiště v oblasti rozvoje sociálních služeb se zaměřením na cílové skupiny osob se zdravotním postižením, seniorů, dětí a mládeže ohrožené delikvencí, osob bez přístřeší, uživatelů drog a jejich blízkých. Další z důležitých výstupů je Katalog sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích.


 

Zveřejněno dne: 23.07.2010   Datum poslední aktualizace: 25.04.2014
Zodpovědná osoba: Kozelková Jana
23.07.2010

1. Komunitní plán sociálních služeb

1. Komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti na období 2008 - 2013  číst více
 
23.07.2010

Katalog sociálních služeb

Katalog sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích byl aktualizován v roce 2008.  číst více
 
22.07.2010

Organizační struktura projektu

V organizační struktuře jsou všichni aktéři komunitníhoplánování. 
Stažení souboru: struktura.pdf (86,0KB)
 
21.07.2010

Časový harmonogram projektu

Harmonogram aktivit, které v rámci projektu probíhaly. 
Stažení souboru: harmonogram.pdf (166,5KB)