Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

02.01.2017

Podnět ke kácení dřevin na městském pozemku

Odbor: Odbor správy majetku města 
Tento formulář slouží po občany v případě, že žádají o pokácení dřeviny, která je na pozemku města, tzn. vlastníkem je město Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: SMM_podnet_kaceni_drevin_na_mestskem_pozemku.pdf (2965,0KB)
 
01.07.2015

Žádost o vydání povolení ke kácení stromů a keřů

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Tento formulář slouží pro vlastníka dřeviny, u které žádá o kácení. 
Stažení souboru: SZP_zadost_povoleni_kaceni_mimo_les.pdf (1706,3KB)