Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Tajemník městského úřadu

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaMěsto
Podle zákona o obcích se v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce

Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštním orgánům obce. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu. Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. Funkci tajemníka městského úřadu Uherské Hradiště vykonává Mgr. Josef Botek.

 

Kontakt

 

Osoby

 

Zveřejněno dne: 12.07.2010   Datum poslední aktualizace: 16.04.2014
Zodpovědná osoba: Mitáčková Aneta