Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Dotace

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaKultura
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační programy na:

podporu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště

  (Fond obnovy historické architektury města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: útvar městského architekta

 

- podporu činností v oblasti životního prostředí

  (Fond životního prostředí města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor správy majetku města

 

- podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání

  (Fond mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu

 

- podporu rozvoje sportu

  (Fond sportu města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu


- podporu rozvoje kultury
  (Fond kultury města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu


- podporu rozvoje cestovního ruchu
  (Fond cestovního ruchu města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu


- podporu sociálních a navazujících služeb
  (Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor sociálních služeb


- podporu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště
  (Fond rozvoje bydlení města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor ekonomický

 


Vyhlášené dotační programy byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 258/16/ZM/2017 ze dne 27.02.2017.


Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace pro II. pololetí 2017 je stanoven od 13.04.2017 do 30.06.2017.


Žádost o poskytnutí dotace, dotační program, vzor veřejnoprávní smlouvy, pravidla pro poskytování dotací, mimo elektronické formy, jsou k dispozici u administrátorů jednotlivých dotačních programů.

 

 

- Individuální dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně.
 

Zveřejněno dne: 21.12.2015   Datum poslední aktualizace: 10.03.2017
Zodpovědná osoba: Martináková Ivana