Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Sociální služby

Tento dokument je zařazen v kategorii: Sociální službyMěsto
Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci. Zde najdete informace o financování sociálních služeb, jejich místní a typové dostupnosti, legislativě a plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.

 

Zveřejněno dne: 06.10.2010   Datum poslední aktualizace: 16.02.2017
Zodpovědná osoba: Pukovcová Taťána
22.01.2013

Pomoc obětem trestných činů

Pro osobu, které bylo ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo je osobou pozůstalou po oběti, je možné vyhledat postraumatickou pomoc i na odboru sociálních služeb a zdravotnictví městského úřadu v Uherském Hradišti.  číst více
 
03.01.2011
Fond byl zřízen k poskytování finančních dotací pro neziskové organizace, které realizují veřejně prospěšnou činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.   číst více
 
20.12.2010
V této sekci lze najít informace k projektům Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku.  číst více
 
28.08.2010

Katalog sociálních služeb na Uherskohradišťsku

V roce 2014 vydalo město v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku již 3. vydání Katalogu sociálních a navazujícíh služeb na Uherskohradišťsku. 
Stažení souboru: Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku.pdf (2300,0KB)
 
27.08.2010
Signál v tísni je projekt Města Uherské Hradiště, který realizuje odbor sociálních služeb a zdravotnictví a Městská policie Uherské Hradiště. Ve spolupráci s Rychlou záchrannou službou je určen rizikové skupině osob, která se ocitá v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav.  číst více
 
25.08.2010

Veřejnoprávní smlouvy na úseku SPOD

Ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. vyplývají povinnosti pro orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), kterými m.j. jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti a taktéž obecní úřady  číst více
 
25.08.2010

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti - Véskách nabízí možnosti řešení ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci a nejsou schopny je řešit vlastními silami nebo s pomocí rodinných příslušníků.  číst více