Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Zimní údřžba

Tento dokument je zařazen v kategorii: Doprava
Zde naleznete operační plán zimní údržby místních komunikací v Uherském Hradišti na jednotlivá zimní období

Tento plán je vydán a schválen v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a prováděcí Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se uvedený zákon provádí.

 

Plán je základním podkladem pro činnosti při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a vybraných veřejně přístupných účelových komunikací a schůdnosti průjezdních úseků silnic v Uherském Hradišti v zimním období, způsobených sněhem či náledím a je vypracován vždy pro určité časové období.
 

Zveřejněno dne: 13.10.2010   Datum poslední aktualizace: 11.04.2014
Zodpovědná osoba: Pavlíček Dušan