Mapové projekty

Tento dokument je zařazen v kategorii: Mapy & GIS
Mapové projekty jsou digitální mapy, které obsahují tématické informace

Nápověda je uložena zde:

 

V současné době jsou pro veřejnost zpřístupněny tyto mapové projekty:

 

                 Základní mapový projekt 

 

Tento mapový projekt zobrazuje novější Ortofotomapu z roku 2009. Jsou zde základní vrstvy jako katastrální mapa, ZABAGED apod.

 

 

 

             Územní plány okolních obcí

Tento mapový projekt zobrazuje územní plány obcí v ORP Uherské Hradiště.
1. Obce, které mají zpracovaný nový ÚP jsou zobrazovány na portále JUAP Zlínského kraje - ZDE.

2. Obce, které nemají zpracovaný nový ÚP, mají v tomto projektu pouze Hlavní výkres (jen intravilán obce). Zobrazení ÚP je přístupné po výběru katastrálního území v nástr. liště. 

 

 

             Stavebně-historický průzkum Uherského Hradiště

Mapový projekt vznikl v dubnu 2007 a zpracovali ho Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový. Obsahuje nepřeberné množství informací, které se týkají historického vývoje města (katastru) Uherské Hradiště. Namátkou sem přikládám výčet toho, co si uživatel může prohlížet: Náhled zde.

 

             Stavebně-historický průzkum Mařatice

Mapový projekt vznikl v dubnu 2007 a zpracovali ho Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový. Obsahuje nepřeberné množství informací, které se týkají historického vývoje katastru Mařatice.

 

                 Pocitová mapa

V mapovém projektu Pocitová mapa jsou znázorněny pocity obyvatel v jednotlivých částech Uherského Hradiště.

 

 

                 Sportoviště a dětská hřiště


 

V mapovém projektu Sportoviště a dětská hřiště si můžete prohlédnout, kde všude ve městě si mohou hrát děti a kde se dá sportovat. V agendě Pasport sportovišť a dětských hřišť lze pak vyhledávat např. podle druhu sportu, který chcete provozovat.

 

 

              Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti 

Projekt Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti je určen pro zlepšení bezpečnosti a informovanosti obyvatel Uherského Hradiště a okolí. Mapuje místa, kde se vyskytuje nejvíce přestupků. Dále jsou do mapy zaznačeny místa s výskytem bezpečnostních kamer a místa, kde jsou kamery plánovány.

 

              Turistická a informační mapa Slovácka

 

Turistická a informční mapa zachycuje celý region Slovácka - obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště, Hodonín a zasahuje i do ORP Zlín a Břeclav.

Poskytuje lidem informace o dopravě, gastronomii, zábavě, kultuře, památkách, letních a zimních aktivitách, o ubytování, obchodech, turistice a cykloturistice. Mezi nejzajímavější funkce mapy patří virtuální prohlídka, fotogalerie a možnost aktualizace údajů uživatelem. 

 

              Mapový projekt- Územní plán

V mapovém projektu "Územní plán" jsou uloženy všechny výkresy územního plánu Uherského Hradiště. 

 

 

                 Zimní údržba

Plán je základním podkladem pro činnosti při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a vybraných veřejně přístupných účelových komunikací a schůdnosti průjezdních úseků silnic v Uherském Hradišti v zimním období, způsobených sněhem či náledím a je vypracován vždy pro určité časové období.

 

                 Veřejná prostranství

Veřejná prostranství umožňují zobrazit vrstvu parcel a hranic památkové zóny. Dále také umožňují vyhledávat jednotlivé části veřejných prostranství dle názvů ulic, náměstí či parků.

 

 

              Sociální služby

Pomocí mapy sociálních služeb lze zobrazit dostupné služby pro rodiny, seniory, osoby zdravotně postižené a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

 

 

 

Pro zaměstnance úřadu jsou navíc k dispozici tyto:

  • Majetek Města
  • Krizové řízení
  • MAN UH - Metropolitní komunikační síť
  • Aktualizace dat ČSÚ
  • Pasport komunikací
  • Pasport zeleně
  • Pasport záborů veřejného prostranství
  • Geodatový sklad a archiv

 

Zveřejněno dne: 02.11.2010   Datum poslední aktualizace: 28.11.2014
Zodpovědná osoba: Hudec Martin
11.06.2012

Slovácko - turistické informace

Turistická a informační mapa s bohatou možností vyhledávání  číst více