Městský kamerový a dohlížecí systém

Tento dokument je zařazen v kategorii: Ochrana obyvatelMěsto
Informace ke kamerovému systému ve městě.

Monitorovací středisko MKDSCíle Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) směřují ke zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v neposlední řadě i v oblasti veřejného pořádku na území města. MKDS by měl znesnadnit podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné činnosti sledováním problematických lokalit, především sledováním vjezdu či výjezdu vozidel, popř. jízdních kol a sledováním podezřelých osob. Při možnosti získání těchto informací je možno nejen provést preventivní zásah, ale po spáchání trestného činu nebo přestupku využít MKDS pro jejich objasnění.


Cílovou skupinou projektu MKDS jsou nejen potencionální pachatelé trestné činnosti a přestupků, ale bezesporu i občané města a jeho návštěvníci, kteří jsou činností těchto osob ohroženi.


Vybudování MKDS bylo původně rozvrženo do čtyř až sedmi etap, v rámci kterých  mělo být ve městě Uherské Hradiště vybudováno postupně až 16 kamerových míst.

 

V rámci I. etapy výstavby MKDS, která proběhla v roce 2002, byly vybudovány celkem 4 kamerová místa a současně bylo na služebně městské policie zřízeno monitorovací pracoviště. V roce 2003 výstavba MKDS pokračovala II. etapou, kdy byly na území Uh. Hradiště vybudovány další 4 kamerová místa. Současně byly z celkového počtu 8 kamerových míst 4 kamerová místa propojena s operačním střediskem Policie ČR. V r.2004 proběhla III. etapa výstavby MKDS, kdy byla vybudována další 3 kamerové místa a v r.2005 bylo v rámci IV. etapy vybudováno 1 kamerové místo. Další rozšiřování MKDS probíhalo v letech 2007 - 2009, kdy byla v rámci V. - VII. etapy vybudována postupně 4 kamerová místa, čímž byl kamerový systém navýšen celkem na 16 kamerových míst. V průběhu roku 2010 jsme byli nuceni zrušit 1 ze dvou kamerových míst umístěných na sídlišti Východ a přesunout jej na náměstí Míru, s umístěním kamery na Kině Hvězda (viz. níže Kamerové místo č. 9). V roce 2014 byla vybudována další 3 kamerová místa č. 17, 18 a 19 (popis viz. níže) a v roce 2015 2 kamerová místa , tedy kam. místo č. 20 na budově Slovácké tržnice a kamerové místo č. 21 na budově Slováckého muzea. V roce 2016 byla vybudována další 4 kamerová místa, a to kam. místo č. 22 až kam. místo č. 25 (umístění viz. níže "Rozmístění kamerových míst"). V témže roce byla provedena u městského kamerové systému také změna v podobě celkové digitalizace celého systému.

 

Od roku.2014 jsou v provozu čtyři  kamery monitorující situaci v silničním provozu (viz. níže "Dopravně-bezpečnostní kamery"). Jedná se o nejfrekventovanější uzel křížení silnic I/55 ul. Malinovského a II/497 ul. Sokolovská, silnici I/55 - Moravní most  a silnici I/55 - Velehradská tř.

 

________________________________________
 

Rozmístění kamerových míst.
 

Kamerové místa MKDS jsou vybírány po důkladném rozboru bezpečnostní situace v Uherském Hradišti, na kterém se podílí Policie České republiky společně s Městskou policií Uherské Hradiště a v neposlední řadě i ve spolupráci s bezpečnostní komisí. Je nutné, aby byly monitorovány lokality, kde dochází k nečastějším projevům narušování veřejného pořádku a především ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality (projevy vandalismu, výtržnictví, sprejerství apod.).


 

Kamerové místo č.1

Kamerové místo č.1 Komenského nám. - kamera je instalována na budově Městského úřadu a monitoruje prostranství před Klubem kultury a na náměstí Komenského. Současně sleduje prostor v ul. Hradební, ul. Svatováclavská, ul. U Reduty a v části Masarykova náměstí.
 

  

 Kamerové místo č.2

Kamerové místo č.2 Palackého nám. - kamera je instalována na budově služebny městské policie a sleduje prostranství na Palackého náměstí , v Havlíčkově ulici a v ul. Všehrdova.
 

 

Kamerové místo č.3

Kamerové místo č.3 ul. Obchodní -kamera je instalována na vybudovaném sloupu v ul. Obchodní a sleduje  prostranství v blízkosti OD Centrum, supermarketu BILLA, dále sleduje parkoviště se závorovým systémem a dopravní situaci na Velehradské třídě .
 

 


Kamerové místo č.4

Kamerové místo č.4 Tř.Malinovského - kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení v těsné blízkosti hlavní křižovatky na tř. Maršála Malinovského a má za úkol monitorovat především situaci na nám. Míru a jeho okolí, jehož součástí je i kino Mír. Kamera současně monitoruje dopravní situaci na třídě Malinovského a v prostoru hlavní křižovatky.
 

 


Kamerové místo č.5

Kamerové místo č.5 Masarykovo nám.- kamera je instalována na budově býv. Domu služeb na Masarykově náměstí a sleduje situaci jak na samotném náměstí, tak v ulici Nádražní, v ulici U Reduty a částečně v ulici Protzkarova.
 

 

Kamerové místo č.6

Kamerové místo č.6 Mariánské nám. - kamera je instalována na budově č.p. 128 v ul.Prostřední (Potraviny Mikel) a sleduje situaci na Mariánském náměstí a v ulici Prostřední.
 

 

Kamerové místo č.7

Kamerové místo č.7 Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty - kamera je instalována na stožáru umělého osvětlení fotbalového stadionu a sleduje prostor na parkovišti u kina Hvězda, v ulici Sportovní, v areálu koupaliště a částečně i prostor před pohostinstvím Krček a ve Smetanových sadech.
 

 

Kamerové místo č.8

Kamerové místo č.8 Sídl. Východ -kamera je instalována na rohu budovy ZŠ Větrná,  a sleduje prostor před Základní školou, v ulici Lomená, částečně v ulici Sadová , sportovní areál , v ulici Větrná a částečně v ulici Na Hraničkách.
 

 


Kamerové místo č.9

Kamerové místo č.9 Nám. Míru – kamera je instalována na rohu budovy Kina Hvězda a sleduje prostor ve Smetanových sadech, před budovou Slováckého muzea,  u Restaurace Krček, před Sportovní halou, v blízkost III.ZŠ Sportovní, parkoviště se závorovým systémem a částečně ul. Sokolovská.
 

 

 

Kamerové místo č.10

Kamerové místo č.10 Zelný trh – kamera je instalována na budově č.p. 33, ul. Protzkarova a sleduje prostor na Zelném trhu, v ul. Protzkarova, částečně v ul. Na Splávku, částečně Mariánské nám. a ul.Sloupského.
 

 

Kamerové místo č.11

Kamerové místo č.11 Sídl. Štěpnice (ul. Štěpnická) – kamera je instalována na domě č.p.1259 a sleduje prostor na parkovišti u nákupního střediska, v ul. Husova, Zahradní a částečně v ul. Štěpnická.
 

 

Kamerové místo č.12

 Kamerové místo č.12 Ul. J. z Poděbrad - kamera je instalována na budově Úřadu práce a sleduje prostor v ul. Na Morávce, v ul. J. z Poděbrad, částečně v ul. Šafaříkova a ul. Svatoplukova.
 

 

Kamerové místo č.13

 Kamerové místo č.13 Ul. Stonky - kamera je instalována v ul. Stonky na vnější straně tribuny fotbalového stadionu.
 

 

Kamerové místo č.14

Kamerové místo č.14 Ul. Sokolovská _ kamera je instalována na křižovatce ul. Sokolovská a ul. Města Mayen, v blízkosti kruhového objezdu a sleduje prostor na ul. Sokolovská, na ul. Města Mayen, prostranství u supermarketu Kaufland, na sídl. Na Rybníku, u zimního stadionu a u III. ZŠ.
 

 

Kamerové místo č.15

Kamerové místo č.15 Ul. Stojanova - kamera je instalována na stožáru veřejného osvětlení v ulici Stojanova u vjezdu na parkoviště ČD-Jih a sleduje prostranství na parkovištích ČD Jih a ČD Sever, v blízkosti budovy ČD, ul. Stojanova a ul. Na stavidle a prostranství Jezuitské zahrady.
 

 


Kamerové místo č.16

Kamerové místo č.16 Moravní most- kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení, umístěného na Moravním mostě a sleduje zejména Velehradskou třídu, Svatojiřské nábřeží a v případě krizové situace rovněž hladinu řeky Moravy.
 

 

 

Kamerové místo č.17 

Kamerové místo č.17 Jezuitská zahrada - kamera je instalována na budově Obchodní akademie a sleduje prostor Jezuitské zahrady (park u OA), prostor u zadní části Jezuitské koleje.

 

 

Kamerové místo č.18

Kamerové místo č.18 Zelené náměstí - kamera je instalována na rohu zadní části budovy č.p. 1277 v ul. Štefánikova a sleduje prostor na Zeleném náměstí a prostor před Archeologickým oddělením Slováckého muzea.

 

 

Kamerové místo č.19

Kamerové místo č.19 Studentské náměstí - kamera je instalována na rohu budovy Centra celoživotního vzdělávání na Studentském náměstí a sleduje prostor na Studentském náměstí, v ul. Verbířská, částečně Park za plotem a Zelené náměstí.

 

Kamerové místo č.20

Kamerové místo č.20 ul. Verbířská - kamerové místo je vybudováno na budově Slovácké tržnice v ul. Vebířská a skládá se ze dvou kamer, instalovaných na přední a zadní straně budovy. Kamery sledují prostor v blízkosti Slovácké tržnice, ul. Verbířská a částečně Zelené a Studentské náměstí.

 

Kamerové místo č.21

Kamerové místo č.21 Smetanovy sady - kamera je instalována na budově Slováckého muzea a sleduje prostor ve Smetanových sadech a prostor u Slováckého muzea a Kina Mír.

 

Kamerové místo č.22

Kamerové místo č.22 ul. Hradební (1) - kamera je instalována na rohu zadní části domu č.p. Hradební 1544 (Šestka) a sleduje prostranství před Klubem kultury a ul. Poštovní.

 

Kamerové místo č.23

Kamerové místo č.23 ul. Hradební (2) - kamera je instalována v zadní části domu č.p. Hradební 189 - Měšťanská beseda a sleduje prostranství v parku Bastion a částečně u Klubu kultury.

 

 

Kamerové místo č.24

Kamerové místo č.24 Velehradská třída - kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení na Velehradské třídě a monitoruje prostranství v okolí Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana a Velehradskou třídu.

 

Kamerové místo č.25

Kamerové místo č.25 ul. 28. října - kamera je instalována na vybudovaném sloupu v těsné blízkosti křižovatky ul. 28. října a ul. Sportovní a monitoruje ulici 28. října a prostranství kolem zdejších garáží.

 

___________________________________________________________________________

 

Dopravně-bezpečnostní kamery

 

1. Tř. Maršála Malinovského                  2. Náměstí Míru (park. u kina Hvězda)    

DB-kamera Tř.Malinovského    DB-kamera nám. Míru

 

3. Moravní most                                  4. Velehradská třída

DB-kamera Moravní most    DB-kamera Velehradská třída     

 

Zveřejněno dne: 13.12.2010   Datum poslední aktualizace: 29.11.2016
Zodpovědná osoba: Ježo Jaroslav