Stop domácímu násilí

Tento dokument je zařazen v kategorii: Ochrana obyvatel

Stop domácímu násilí (zdroj: web)

Co je domácí násilí , páchané především na ženách, snad není ani potřeba nijak zvlášť popisovat. Není ani v našem zájmu zde popisovat brutalitu, jakou jsou mnohdy fyzicky napadány ženy svými partnery, ale v mnoha případech i muži svými partnerkami, ale rádi bychom o tomhle problému na našich webových stránkách psali a poskytli několik důležitých informací a užitečných rad, protože domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá, a i ve vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.


Domácí násilí je chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Jedná se často o útoky na vůli a tělesnou integritu člověka. Jejich cílem je získat a udržet převahu, kontrolu a moc.

Domácí násilí může mít podobu fyzického, sexuálního a psychického násilí, vynucené sociální izolace a ekonomické závislosti.


TYPICKÉ ZNAKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ:

 • probíhá vždy mezi blízkými osobami v soukromí, beze svědků, často jsou účastníky děti,
 • násilí není jednorázový incident, dlouhodobě se opakuje, jde o násilí na pokračování,
 • domácí násilí se stupňuje, předchází od jednotlivých útoků v pravidelné násilí, od urážek k fyzickému napadání až k možnému ohrožení života,
 • role ohrožené a násilné osoby jsou jasně a nezaměnitelně rozděleny.

 

***


Oběti domácího násilí se většinou samy od sebe se svým problémem nesvěřují, naopak se ho snaží tajit.


***

O domácí násilí se může jednat v těchto případech:

 • partner nebo partnerka oběť neustále kontroluje (např. telefonicky),
 • vyžaduje striktní dodržování časů (z práce rovnou domů a další rozkazy),
 • brání oběti v kontaktech s přáteli, známými, později i s příbuznými,
 • oběť skrývá zranění, jejich vznik vysvětluje vyhýbavě (pád ze schodů, popálení žehličkou apod.), lékařskou pomoc často vyhledá až po delší době,
 • oběť má psychické problémy (deprese, sebevražedné sklony,poruchy spánku aj.).

 

***


Násilníci se doma chovají většinou zcela odlišně než na veřejnosti.


Ilustrační foto (zdroj : web) 

„ Postavil přede mě misku s psí konzervou a řval na mě: „Žer!“ Držel mě přitom za krk, hlavu mi strkal do misky a nepřestal, ani když jsem se pozvracela…To všechno jen proto, že jsem mu nestihla připravit večeři. Tak se rozhodl, že musím poznat, jaké to je mít hlad jako pes…“

 

***

 

POTŘEBUJETE SE VY NEBO NĚKDO VÁM BLÍZKÝ ODSTĚHOVAT? JAK TO UDĚLAT BEZPEČNĚ?

 • Odejděte v bezpečnou chvíli (např. když je násilník v práci) vyhledejte bezpečné místo (např. domácnost příbuzných, azylový dům pro matky s dětmi).
 • Nezapomeňte vzít dětem jejich oblíbenou hračku či knížku.
 • Mějte u sebe (pokud možno) dostatečnou finanční rezervu a vezměte si všechny potřebné dokumenty (rodný a oddací list, občanský průkaz, cestovní pas, platební karty atd.).
 • Přibalte všechny léky, které vy nebo vaše děti užíváte.

 

* * *


Pokud se o domácím násilí dozvíte, jednejte!!!


* * *

 

 

PRÁVNÍ OCHRANA PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM

Jednání násilné osoby většinou naplňuje znaky přestupků nebo dokonce trestných činů. To, že k nim dochází v soukromí, neznamená, že nejsou protiprávní. Dnešní právní úprava poskytuje oběti několik možností, jak se násilníkovi bránit. Důležitá je vůle tuto ochranu využít co nejdříve – obvykle oběť vyhledá pomoc až po delší době týrání nebo až je-li přesvědčena, že jí jde o život.

 

Možnosti řešení :

 1. Policisté mohou na místě rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, a to na dobu 10 dnů. Pokud se násilná osoba na místě již nenachází, může policista rozhodnout o zákazu vstupu. Vykázání má především preventivní charakter, odvrací se jím aktuálně hrozící útok.

 2. Oběť může v této době:

   

 • Podat návrh k civilnímu soudu na vydání tzv. předběžného opatření, ve kterém soud může násilné osobě uložit, aby společné obydlí opustila a aby se zdržela jakéhokoli kontaktování ohrožené  osoby (na dobu jednoho měsíce až jednoho roku);

 • Podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu „Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě“.

   

 1. Kdykoliv je možné se obrátit na intervenční centra, která ohrožené osobě poskytnou psychologickou pomoc, sociální pomoc a právní poradenství.

 

  

JAK POMOCI V PŘÍPADĚ DOMÁCÍHO NÁSILÍ:

 • Nevystavujte svou snahou pomoci oběť ani sebe jakémukoliv ohrožení, bezpečnost je na prvním místě!
 • O domácím násilí s obětí nemluvte v přítomnosti jiných osob.
 • Zkuste klást jednoduché otázky, například: „Stalo se někdy, že Vás někdo blízký uhodil nebo že Vám vyhrožoval?“ „Cítíte se doma bezpečně?“
 • Buďte chápaví – vysvětlete, že i jiní lidé zažívají podobné situace. Buďte dobrými posluchači.
 • Násilníka přímo nekritizujte, ale vyjádřete svůj nesouhlas s násilím – oběť je na násilníka vázána a může odmítnout s vámi dále komunikovat.
 • Nabídněte pomoc, v případě potřeby doprovod do nemocnice či pomoc s kontaktováním policie.
 • Nechte oběť, aby se rozhodla sama (např. opustit násilníka), musí sama chtít a odhodlat se k řešení.
 • Zkuste hledat reálné možnosti řešení. Kontaktujte intervenční centrum nebo pomáhající neziskovou organizaci.


KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC:

 

Policie ČR

158

Městská policie

156

Zdravotnická záchranná služba

155

Integrovaný záchranný systém

112

 

 

Intervenční centra

 

Intervenční centra v jednotlivých krajských městech:

  

Brno Tel.: 541 213 732

www.donacentrum.cz 

České Budějovice Tel.: 386 323 016

www.charitacb.cz

intervencnicentrum@charitacb.cz  

Hradec Králové Tel.: 495 530 033

www.hk.cartitas.cz/ochhk 

Jihlava Tel.: 567 215 532

www.psychocentrum.cz 

Liberec Tel.: 482 311 632

www.csslk.cz 

Ostrava Tel.: 597 489 207

www.bkb.cz 

Olomouc Tel.: 585 754 736

www.ssp-ol.cz 

Pardubice Tel.: 466 260 528

www.skp-centrum.cz 

Plzeň Tel.: 777 167 004

www.charita.cz/plzen 

Praha Tel.: 281 861 580

www.mcsspraha.cz 

Ústí nad Labem Tel.: 475 511 811

www.volny.cz/spirala.cki 

Zlín Tel.: 577 018 265

www.poradnazlin.cz
ic.zlin@seznam.cz 

 

 Některé pomáhající neziskové organizace:

 

Centrum krizové intervence Tel.: 284 016 666  nonstop 
Bílý kruh bezpečí, o.s. Tel.: 257 317 110 
Dona linka Tel.: 251 511 313  nonstop
ROSA, o.s. Tel.: 241 432 466 
Acorus Tel.: 283 892 772  nonstop

 

Zveřejněno dne: 14.12.2010   Datum poslední aktualizace: 03.06.2013
Zodpovědná osoba: Ježo Jaroslav