Kurz základů sebeobrany

Tento dokument je zařazen v kategorii: Ochrana obyvatel

Kurz sebeobrany ( foto MPUH )Akce „Kurz základů sebeobrany pro občany“ je realizována pravidelně již od roku 2004 v rámci programu prevence kriminality Města Uherské Hradiště, jako dílčí projekt z oblasti informování občanů. Tato služba pro občany je BEZPLATNÁ.

Policejní statistiky jsou výmluvným důkazem toho, že agresivita útočníků je stále vyšší a je tedy nutné se jí důrazně bránit. Prevence ve formě podobných kurzů je pro tyto případy nejúčinnějším řešením. Hlavním cílem je poučit občany-účastníky kurzu, jak postupovat proti domácímu násilí, pouliční kriminalitě a dalším formám trestné činnosti, seznámit občany se základy sebeobrany, s jejich použitím v praxi proti případným násilníkům a zvýšit tak alespoň u části občanů pocit bezpečnosti. Kurz je určen zejména pro ty občany, kteří se ve městě, popř. v některých jeho lokalitách cítí ohroženi násilím,resp. se stali obětí násilí a v neposlední řadě může kurz sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí.

Zájemci o o účast v kurzu se mohou přihlásit kdykoli v době jeho konání. Při úvodním nástupu zájemce předloží občanský průkaz (účastník kurzu musí být starší 15 let!).

Podrobnější informace může zájemce získat osobně na služebně MP (Hradební ul. 174), nebo na tel. čísle 572 525 501 (502).

 

 

Upozorňujeme občany, že v roce 2012 Kurz základů sebeobrany probíhat nebude. O jeho případném konání v roce 2013 budeme veřejnost včas informovat.

Zveřejněno dne: 06.09.2011   Datum poslední aktualizace: 03.06.2013
Zodpovědná osoba: Ježo Jaroslav