Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2017

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaCestovní ruch
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu rozvoje cestovního ruchu.

Bližší informace poskytne odbor kultury, školství a sportu:

Související dokumenty:

Dotační program - úřední deska

Dotační program - soubor pdf

Pravidla fondu (formát: pdf, velikost 186 kB)

Žádost o poskytnutí dotace 

Vyúčtování dotace

Veřejnoprávní smlouva (formát: doc, velikost: 106 kB)
 

Zveřejněno dne: 21.12.2015   Datum poslední aktualizace: 14.03.2017
Zodpovědná osoba: Dvorníková Hana