Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Podpora činností v oblasti život. prostředí 2017

Tento dokument je zařazen v kategorii: Životní prostředíMěsto
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu činností v oblasti životního prostředí.

Fond životního prostředí města Uherské Hradiště byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z/2008 ze dne 13. 10. 2008.

 

Související dokumenty:

Dotační program - úřední deska

Dotační program - soubor pdf

Pravidla fondu (formát: pdf, velikost 120 kB)

Žádost o poskytnutí dotace 

Vyúčtování dotace

Veřejnoprávní smlouva (formát: doc, velikost: 110 kB)

Zveřejněno dne: 21.12.2015   Datum poslední aktualizace: 15.03.2017
Zodpovědná osoba: Kočí Zuzana