Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Stručný průvodce zákonem o sociálních službách

Tento dokument je zařazen v kategorii: Sociální službyStátní správa
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007.

Základním cílem zákona o sociálních službách je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování.

Zveřejněno dne: 25.08.2010   Datum poslední aktualizace: 14.04.2014
Zodpovědná osoba: Zlatušková Květoslava
25.08.2010

Jaké jsou druhy sociálních služeb?

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, aj.   číst více
 
25.08.2010

Příspěvek na péči

Základním nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči.  číst více
 
25.08.2010

Jaký vztah budu mít s poskytovatelem služeb?

Poskytování sociálních služeb je zákonem o sociálních službách založeno na smluvním principu.  číst více
 
25.08.2010

Mám nárok na sociální poradenství?

Sociální poradenství má každý jednotlivec zákonem garantováno jako bezplatné.  číst více