10.05.2017
Statut Ceny města Uherské Hradiště číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Evidence Obecně závazných vyhlášek a Nařízení

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaMěsto
Evidence Obecně závazných vyhlášek a Nařízení města

 

číslo název předpisu schválen dne

zveřejněn

dne

účinnost od pozbytí platnosti
ROK 2017
3/2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č.10/2004 o užívání symbolů města 10.04.2017 12.04.2017 01.05.2017  
2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úplné znění vyhlášky

10.04.2017 12.04.2017 01.05.2017  
1/2017  Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště 28.02.2017  01.03.2017 01.03.2017   
ROK 2016    
11/2016

Nařízení č. 11/2016 o změně nařízení města Uherské Hradiště č. 2/2016, kterým se vydává Tržní řád

Úplné aktuální znění tržního řádu

15.12.2016 19.12.2016 03.01.2017  
10/2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 05.12.2016 06.12.2016 01.01.2017  
9/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště 05.12.2016 06.12.2016 01.01.2017

28.02.2017

01/2017

8/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uherské Hradiště 05.12.2016 06.12.2016 01.01.2017  
7/2016 Nařízení o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních  komunikací a chodníků 25.10.2016 27.10.2016 11.11.2016  
6/2016

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 2/2014 ze dne 8.9.2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 

Úplné znění OZV č. 2/2014

05.09.2016 07.09.2016 01.10.2016  
5/2016

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 7/2015  o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

Úplné znění OZV č. 7/2015

05.09.2016 07.09.2016 01.10.2016  
4/2016

Nařízení č. 4/2016 o změně nařízení č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád 

Úplné aktuální znění tržního řádu

12.07.2016 14.07.2016 01.08.2016  
3/2016 Nařízení města č. 3/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. 12.07.2016 14.07.2016 01.08.2016  
2/2016

Nařízení města č. 2/2016, kterým se vydává Tržní řád

Tržní řád byl změněn nařízením č. 4/2016 a 11/2016

Úplné aktuální znění tržního řádu

05.04.2016 07.04.2016 01.05.2016  
1/2016

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV byla změněna Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017

Úplné znění vyhlášky

22.02.2016 25.02.2016 01.04.2016  
ROK 2015
 12/2015

Obecně závazná vyhláška o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se vydává statut ceny města Uherské Hradiště

7.12.2015  9.12.2015  1.1.2016   
11/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 7.12.2015 9.12.2015 1.1.2016

31.12.2016

10/2016 

10/2015 Nařízení města, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 26.10.2015 29.10.2015 13.11.2015  
9/2015 Nařízení města o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků 13.10.2015 16.10.2015 1.11.2015

10.11.2016

7/2016

8/2015 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích 7.9.2015 9.9.2015 1.10.2015  
7/2015

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

OZV byla změněna OZV 5/2016

7.9.2015 9.9.2015 1.10.2015  
6/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15.6.2015 16.6.2015 2.7.2015

31.3.2016

1/2016

5/2015 Nařízení města o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 26.5.2015 27.5.2015 18.6.2015  
4/2015 Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště 17.3.2015 18.3.2015 2.4.2015

1.8.2016

3/2016

3/2015 Nařízení, kterým se vydává tržní řád 31.3.2015 1.4.2015 17.4.2015

1.5.2016

2/2016

2/2015

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   9.2.2015  10.2.2015 1.3.2015 

1.7.2015

6/2015

1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku   9.2.2015  10.2.2015 1.3.2015 

30.09.2015 

7/2015

ROK 2014
5/2014 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherské Hradiště a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů 8.12.2014 9.12.2014 1.1.2015  
4/2014 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8.12.2014 9.12.2014 1.1.2015

31.12.2015 

11/2015

3/2014

Nařízení O zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

7.10.2014 8.10.2014 1.11.2014

31.10.2015 

9/2015

2/2014

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

OZV byla změněna OZV č. 6/2016

8.9.2014 9.9.2014 1.1.2015  
 1/2014 Obecně závazná vyhláška města Uherského Hradiště, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uherském Hradišti  22.04.2014  23.04.2014 12.05.2014  
ROK 2013
08/2013

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9.12.2013 10.12.2013 1.1.2014

31.12.2014 

4/2014

07/2013 Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9.12.2013 10.12.2013 1.1.2014

28.2.2015

2/2015

06/2013

Nařízení o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

15.10.2013 16.10.2013 1.11.2013

31.10.2014

3/2014

05/2013 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.09.2013  17.09.2013 01.11.2013

31.12.2013 

07/2013

04/2013

Nařízení, kterým se vydává Tržní řád

09.07.2013 10.07.2013 01.08.2013

16.4.2015 

03/2015

03/2013

Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

30.04.2013 02.05.2013 06.06.2013  
02/2013 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 15.04.2013 16.04.2013 08.05.2013

28.2.2014 

1/2015

01/2013

Nařízení, kterým se vydává Tržní řád

26.03.2013 27.03.2013 11.04.2013

01.08.2013

 4/2013

ROK 2012
08/2012

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10.10.2012 12.12.2012 01.01.2013

31.12.2012 

05/2013

07/2012

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

10.10.2012 12.12.2012 01.01.2013

31.12.2012

 08/2013

 

06/2012

Nařízení o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

23.10.2012 29.10.2012 13.11.2012

31.10.2013

6/2013

05/2012

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/1995 O prostorovém plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice

18.06.2012  26.06.2012 26.06.2012  
04/2012

Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

03.04.2012  14.06.2012 29.06.2012  
03/2012

Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

28.02.2012 01.03.2012 16.03.2012

1.4.2015

4/2015

02/2012

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 6/2011

06.02.2012 08.02.2012 08.02.2012  
01/2012

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

06.02.2012 08.02.2012 01.03.2012

12.12.2012

8/2012

ROK 2011
08/2011

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem UH

05.12.2011 08.12.2011 01.01.2012

31.12.206

08/2016

07/2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

05.12.2011 08.12.2011 01.01.2012

31.12.2012

7/2012

06/2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

05.12.2011 08.12.2011 01.01.2012 08.02.2012

02/2012
 

05/2011

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

05.12.2011 08.12.2011 01.01.2012

30.9.2015

8/2015

04/2011

Nařízení o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

18.10.2011 25.10.2011 09.11.2011

13.11.2012

06/2012

03/2011

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

20.06.2011 29.06.2011 01.01.2012  
02/2011

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů a obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

20.06.2011 24.06.2011 09.07.2011  
01/2011

Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

24.05.2011 30.05.2011 14.06.2011

13.11.2015

10/2015

ROK 2010
07/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

13.12.2010 15.12.2010 01.01.2011

31.12.2011

06/2011

06/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

13.12.2010 15.12.2010 01.01.2011

29.02.2012

01/2012

05/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

13.12.2010 15.12.2010 01.01.2011

31.12.2011

07/2011

04/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

13.12.2010 15.12.2010 01.01.2011  
03/2010

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

13.12.2010 15.12.2010 01.01.2011  
02/2010

Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

30.11.2010 03.12.2010 18.12.2010 16.03.2012
01/2010

Nařízení o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

01.10.2010 12.10.2010 01.11.2010

09.11.2011

04/2011

ROK 2009
04/2009

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

19.10.2009 02.12.2009 01.01.2010

01.01.2011

05/2010

03/2009

Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

20.04.2009 28.04.2009 01.06.2009  
02/2009

Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

07.04.2009 14.04.2009 01.05.2009

19.12.2010

02/2010

01/2009

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

16.02.2009 20.02.2009 15.03.2009

31.12.2011

05/2011

ROK 2008
05/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště 13.10.2008 15.10.2008 01.11.2008

31.12.2015

12/2015

04/2008 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 13.10.2008 15.10.2008 01.01.2009

31.12.2009

04/2009

03/2008 Obecně závazná vyhláška o zrušení některých obecně závazných vyhlášek 13.10.2008 15.10.2008 01.11.2008  
02/2008 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.04.2008 16.04.2008 02.05.2008

01.01.2011

06/2010

01/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě UH a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů 14.04.2008 16.04.2008 02.05.2008  5/2014
01/2008

Nařízení o zrušení vyhlášky Okresního úřadu v Uherském Hradišti č.9 ze dne 25.dubna 1993 a nařízení Okresního úřadu v Uh. Hradišti č.2/1996 ze dne 13.května 1996

18.11.2008 25.11.2008 01.01.2009  
ROK 2007
06/2007 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení č. 6/2004 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování 27.11.2007 03.12.2007 18.12.2007  
05/2007

Obecně závazná vyhláška,kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ve městě Uherské Hradiště

17.12.2007 21.12.2007 05.01.2008  
04/2007

Obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů spádových základních škol

17.12.2007 21.12.2007 04.01.2008

31.12.2011

08/2011

03/2007 Nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací a o neudržovaných úsecích místních komunikací 16.10.2007 17.10.2007 01.11.2007

01.11.2010

01/2010

02/2007

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

08.10.2007 23.10.2007 01.01.2008

31.12.2008

04/2008

02/2007 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád 19.06.2007 12.07.2007 01.08.2007

27.03.2013

01/2013

01/2007

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

02.04.2007 13.04.2007 01.05.2007

01.01.2011

03/2010

01/2007 Nařízení  o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště 17.04.2007 17.04.2007 01.05.2007

01.05.2009

02/2009

ROK 2006
13/2006

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uh. Hradiště

11.12.2006 13.12.2006 01.01.2007  
12/2006

Nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště

28.11.2006   01.01.2007

01.05.2007

01/2007

11/2006

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

16.10.2006 26.10.2006 01.01.2007

01.01.2008

02/2007

10/2006

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

16.10.2006 26.10.2006 01.01.2007

01.05.2007

01/2007

09/2006

Nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací a o neudržovaných úsecích místních komunikací

22.09.2006 11.10.2006 26.10.2006

01.11.2007

03/2007

08/2006

Obecně závazná vyhláška o stanovení míst a času, ve kterém lze provozovat výherní hrací přístroje

28.08.2006 12.09.2006 01.01.2007

31.12.2014

2/2014

07/2006

Nařízení o zrušení nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací

09.05.2006 16.05.2006 31.05.2006  
06/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.8/2001 ze dne 24.4.2001 o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

10.04.2006 14.04.2006 29.04.2006

07.05.2013

02/2013

05/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.8/2003 ze dne 15.12.2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

10.04.2006 14.04.2006 28.04.2006

01.01.2011

04/2010

04/2006

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o zvýšení nájemného bytů

10.04.2006 14.04.2006 29.04.2006  
03/2006

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č.1/2001 ze dne 3.4.2001 ve znění nařízení města č.12/2001 ze dne 13.11.2001 o placeném parkování

21.03.2006 30.03.2006 14.04.2006

01.01.2007

12/2006

02/2006

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

13.02.2006 16.02.2006 03.03.2006

02.05.2008

02/2008

01/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.5/2002 Územní plán města – o změně č.1B Územního plánu města

13.02.2006 16.02.2006 03.03.2006

OOP

1/2011

ROK 2005
07/2005

Obecně závazná vyhláška kterou se vydává Požární řád města Uherské Hradiště

19.12.2005 23.12.2005 07.01.2006  
06/2005

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

19.12.2005 23.12.2005 07.01.2006

01.01.2007

11/2006

05/2005

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště ve znění pozdějších předpisů

19.12.2005 23.12.2005 07.01.2006  
04/2005

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o podmínkách provádění komplexní velkoplošné deratizace na území města Uherské Hradiště

19.12.2005 23.12.2005 07.01.2006  
04/2005

Nařízení o vyhlášení úseků silnic, na kterých nebude prováděna zimní údržba

12.07.2005 26.07.2005 10.08.2005 31.03.2006
03/2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.5/2002 – Územní plán města o změně č. 1A Územního plánu města

20.06.2005 28.06.2005 13.07.2005

OOP

1/2011

02/2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů

18.04.2005 22.04.2005 07.05.2005

02.05.2008

01/2008

01/2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.5/2001 ze dne 24.4.2001 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uherské Hradiště ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 ze dne 1.10.2002

28.02.2005 02.03.2005 17.03.2005

01.11.2008

03/2008

ROK 2004
10/2004 Obecně závazná vyhláška o užívání symbolů města Uherské Hradiště 20.12.2004 23.12.2004 07.01.2005

30.04.2017

03/2017

09/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1992 o udržování čistoty ve městě ve znění obecně závazné vyhlášky č.13/2003

20.12.2004 23.12.2004 07.01.2005  
08/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2001 a 11/2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

20.12.2004 23.12.2004 07.01.2005  
07/2004

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.11.2004 09.11.2004 01.01.2005

07.01.2006

06/2005

06/2004

Nařízení o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

12.10.2004 14.10.2004 29.10.2004

18.12.2007

06/2007

05/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště

30.08.2004 07.09.2004 01.10.2004

01.11.2008

05/2008

04/2004

Nařízení o vyhlášení úseků silnic, na kterých nebude prováděna zimní údržba

10.08.2004 07.09.2004 01.11.2004 31.03.2005
03/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

14.06.2004 17.06.2004 02.07.2004

07.01.2006

05/2005

02/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

13.04.2004 21.04.2004 06.05.2004

03.03.2006

02/2006

01/2004

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

09.02.2004 11.02.2004 01.08.2004

04.01.2008

04/2007

ROK 2003
13/2003

Obecně závazná vyhláška o zrušení a změně některých obecně závazných vyhlášek

15.12.2003 16.12.2003 01.01.2004  
12/2003

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 16/2001 ze dne 4.12.2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2003 o místních poplatcích

15.12.2003 16.12.2003 01.01.2004  
11/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

15.12.2003 16.12.2003 01.01.2004

01.01.2011

07/2010

10/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

15.12.2003 16.12.2003 01.01.2004

01.01.2005

07/2004

09/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

15.12.2003 16.12.2003 01.01.2004

01.01.2007

10/2006

08/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

15.12.2003 16.12.2003 01.01.2004

01.01.2011

04/2010

07/2003

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

15.12.2003 16.12.2003 01.01.2004

03.03.2006

02/2006

06/2003

Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

30.10.2003 31.10.2003 18.11.2003  
05/2003

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

25.08.2003 29.08.2003 19.09.2003

07.01.2006

05/2005

04/2003

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Provozní řád rozhledny na Rovnině

25.08.2003 29.08.2003 15.09.2003  
03/2003

Nařízení o vyhlášení úseků silnic, na kterých nebude prováděna zimní údržba

08.07.2003 17.07.2003 01.11.2003

 31.3.2004

pozbytí účinnosti

02/2003

Obecně závazná vyhláška o užívání symboliky města Uherské Hradiště, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.13/2000 o užívání městského znaku a praporu

07.04.2003 10.04.2003 01.05.2003

07.01.2005

10/2004

01/2003

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2001 o místních poplatcích

10.02.2003   01.03.2003

01.01.2004

12/2003

ROK 2002
08/2002

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 24.4.2001 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uherské Hradiště

01.10.2002 02.10.2002 01.01.2003

01.11.2008

03/2008

07/2002

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997 ze dne 4.11.1997 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou

01.10.2002 02.10.2002 01.01.2003 01.11.2008

03/2008

06/2002

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště ve znění obecně závazné vyhlášky 5/1999 ze dne 30.3.1999

01.10.2002 02.10.2002 16.10.2002

07.01.2006

05/2005

05/2002

Obecně závazná vyhláška o územním plánu města

01.10.2002 29.10.2002 13.11.2002

OOP

1/2011

04/2002

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2001 ze dne 4.12. o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

09.04.2002 10.04.2002 26.04.2002

01.01.2007

13/2006

03/2002

Nařízení kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 17/2001 Tržní řád

05.03.2002 06.03.2002 06.03.2002

01.08.2007

02/2007

02/2002

Obecně závazná vyhláška o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

19.02.2002   31.12.2002

01.01.2012

03/2011

01/2002

Nařízení o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

15.01.2002 16.01.2002 01.02.2002  
ROK 2001
17/2001

Nařízení Tržní řád

18.12.2001 19.12.2001 01.01.2002

01.08.2007

02/2007

16/2001

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

04.12.2001   01.01.2002

01.01.2004

12/2003

15/2001

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

04.12.2001 04.12.2001 01.01.2002

01.01.2007

13/2006

14/2001

Obecně závazná vyhláška kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/1994 ze dne 18.6.1994 o prodeji zboží a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami na veřejných prostranstvích

04.12.2001 06.12.2001 01.01.2002  
13/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1994 ze dne 8.4.1994 Tržní řád městské tržnice v ulici Na Stavidle, Uherské Hradiště

04.12.2001 18.12.2001 01.01.2002  
12/2001

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2001 ze dne 3.4.2001 o placeném parkování

13.11.2001 13.11.2001 01.01.2002

01.01.2007

12/2006

11/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2001 ze dne 24.4.2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

28.08.2001   14.09.2001

07.01.2005

08/2004

10/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ve znění pozdějších změn a doplňků o místních poplatcích

24.04.2001   11.05.2001

01.01.2002

16/2001

09/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1997 ze dne 22.4.1997 a obecně závazná vyhláška č. 2/2000 ze dne 18.4.2000 o parkování na místních komunikacích s umístěnými parkovacími automaty

24.04.2001 25.04.2001 11.05.2001  
08/2001

Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

24.04.2001 25.04.2001 11.05.2001 15.04.2013

02/2013

07/2001

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště

24.04.2001 25.04.2001 11.05.2001

01.10.2004

05/2004

06/2001

Obecně závazná vyhláška o nájmu městských bytů

24.04.2001 25.04.2001 11.05.2001  
05/2001

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uh. Hradiště

24.04.2001 25.04.2001 11.05.2001

01.11.2008

03/2008

04/2001

Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

24.04.2001 25.04.2001 11.05.2001

07.01.2005

08/2004

03/2001

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uh. Hradišti

24.04.2001 25.04.2001 11.05.2001

12.05.2014 

01/2014

02/2001

Nařízení o regeneraci zóny Mařatské vinohrady

03.04.2001 04.04.2001 19.04.2001  
01/2001

Nařízení o placeném parkování

03.04.2001 04.04.2001 19.04.2001

01.01.2007

12/2006

ROK 2000
13/2000

Obecně závazná vyhláška o užívání městského znaku a praporu

05.12.2000   22.12.2000

07.01.2005

10/2004

12/2000

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

05.12.2000   22.12.2000

01.08.2004

01/2004

11/2000

Obecně závazná vyhláška o evidenci provozoven na území města Uh. Hradiště

05.12.2000 06.12.2000 22.12.2000  
10/2000

Nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací

14.11.2000 16.11.2000 01.12.2000

31.05.2006

07/2006

09/2000

Nařízení o zvláštních požadavcích na druh paliva pro malé zdroje znečišťování

14.11.2000   01.12.2000

30.10.2004

06/2004

08/2000

Nařízení o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

14.11.2000   01.12.2000

01.02.2002

01/2002

07/2000

Obecně závazná vyhláška o městské policii

29.08.2000 30.08.2000 14.09.2000  
06/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.7/1997 ze dne 7.10.1997 ve znění vyhlášky č. 3/2000 ze dne 16.5.2000 o zajištění schůdnosti místních komunikací

11.07.2000   27.07.2000

01.12.2000

10/2000

05/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/1998 ze dne 18.8.1998 ve znění vyhlášek č. 3/1999 ze dne 26.1.1999 a 5/1999 ze dne 30.3.1999 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

20.06.2000   07.07.2000

07.01.2006

05/2005

04/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/1998 ze dne 16.6.1998 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uh. Hradišti

20.06.2000   07.07.2000

11.05.2001

03/2001

03/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/1997 ze dne 7.10.1997 o zajištění schůdnosti místních komunikací

16.05.2000   01.06.2000

01.12.2000

10/2000

02/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/1997 ze dne 2.4.1997 o parkování na místních komunikacích s umístěnými parkovacími automaty

18.04.2000   03.05.2000

11.05.2001

09/2001

01/2000

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ze dne 30.4.1996 ve znění změn a doplňků o místních poplatcích

18.04.2000   03.05.2000

01.01.2002

16/2001

ROK 1999
09/1999

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

07.12.1999   01.01.2000

22.12.2000

12/2000

08/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/1998 ze dne 3.3.1998 o likvidaci odpadů

07.12.1999   01.01.2000

01.01.2002

15/2001

07/1999

Obecně závazná vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997 ze dne 4.11.1997, ve znění změn a doplňků o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou

05.10.1999   07.10.1999

01.11.2008

03/2008

06/1999

Obecně závazná vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/1996 ze dne 30.4.1996, ve znění změn a doplňků o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uherské Hradiště

24.08.1999   26.08.1999

11.05.2001

05/2001

05/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

30.03.1999   14.04.1999

07.01.2006

05/2005

04/1999

Obecně závazná vyhláška o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

23.02.1999   01.01.2000

31.12.2002

02/2002

03/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška ze dne 18.8.1998 o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

26.01.1999   11.02.1999

07.01.2006

02/2005

02/1999

Obecně závazná vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997 ze dne 4.11.1997 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou

26.01.1999   11.02.1999

01.11.2008

03/2008

01/1999

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ze dne 30.4.1996, ve znění změn a doplňků o místních poplatcích

26.01.1999   11.02.1999

01.01.2002

16/2001

ROK 1998
09/1998

Obecně závazná vyhláška o prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uherské Hradiště

18.08.1998 19.08.1998 03.09.1998

07.01.2006

05/2005

08/1998

Obecně závazná vyhláška o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

14.07.1998 15.07.1998 01.01.1999

01.01.2000

04/1999

07/1998

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uherské Hradišti

16.06.1998 17.06.1998 01.07.1998

11.05.2001

03/2001

06/1998

Obecně závazná vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

12.05.1998 14.05.1998 01.06.1998

01.01.2004

13/2003

05/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ze dne 30.4.1996 o místních poplatcích

28.04.1998 30.04.1998 30.04.1998

01.01.2002

16/2001

04/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště

28.04.1998 30.04.1998 30.04.1998

11.05.2001

07/2001

03/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 8/1996 ze dne 20.8.1996, kterou se stanovuje Řád pro pohřebiště a č. 5/1997 ze dne 24. 6.1997 O omezení provozování hracích přístrojů

03.03.1998 05.03.1998 03.03.1998  
02/1998

Obecně závazná vyhláška o likvidaci odpadů

03.03.1998 05.03.1998 04.03.1998

01.01.2002

15/2001

01/1998

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 ze dne 30.4.1996 o místních poplatcích

03.03.1998 05.03.1998 01.04.1998

01.01.2002

16/2001

ROK 1997
09/1997

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

04.11.1997 06.11.1997 05.11.1997

01.01.2000

09/1999

08/1997

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určené pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou

04.11.1997 06.11.1997 05.11.1997

01.11.2008

03/2008

07/1997

Obecně závazná vyhláška o zajištění schůdnosti místních komunikací

07.10.1997 13.10.1997 27.10.1997

01.12.2000

10/2000

06/1997

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou

26.08.1997 27.08.1997 15.09.1997

04.11.1997

08/1997

05/1997

Obecně závazná vyhláška o omezení provozování hracích přístrojů

24.06.1997 30.06.1997 01.01.1998

03.03.1998

03/1998

04/1997

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště ze dne 30.4.1996 o místních poplatcích

22.04.1997 23.04.1997 23.04.1997

01.01.2002

16/2001

03/1997

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává statut ceny Města Uherské Hradiště

22.04.1997 23.04.1997 23.04.1997

15.05.1998

04/1998

02/1997

Obecně závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích s umístěnými parkovacími automaty

22.04.1997 23.04.1997 23.04.1997

11.05.2001

09/2001

01/1997

Obecně závazná vyhláška o regeneraci zóny Mařatské vinohrady

14.01.1997   01.02.1997

19.04.2001

02/2001

ROK 1996
10/1996

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška ze dne 30.4.1996 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uh. Hradiště

03.12.1996 04.12.1996 01.01.1997

11.05.2001

05/2001

09/1996

Obecně závazná vyhláška o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

03.12.1996 04.12.1996 01.01.1997

11.05.2001

08/2001

08/1996

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje Řád pro pohřebiště

20.08.1996 22.08.1996 01.09.1996

03.03.1998

03/1998

07/1996

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

20.08.1996 22.08.1996 21.08.1996

01.01.2002

16/2001

06/1996

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uh. Hradiště

30.04.1996 03.05.1996 01.06.1996

11.5.2001

05/2001

05/1996

Obecně závazná vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

16.04.1996 19.04.1996 01.07.1996 31.12.1996
04/1996

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

30.04.1996 03.05.1996 16.05.1996

01.01.2002

16/2001

03/1996

Obecně závazná vyhláška o provedení komplexní velkoplošné deratizace na území města Uh. Hradiště v roce 1996

12.03.1996 13.03.1996 13.03.1996 31.12.1996
02/1996

Obecně závazná vyhláška o podmínkách provádění komplexní velkoplošné deratizace na území města Uh. Hradiště

12.03.1996 13.03.1996 13.03.1996

07.01.2006

04/2005

01/1996

Obecně závazná vyhláška o zvláštních požadavcích na druh paliva pro malé zdroje znečišťování

16.01.1996   18.01.1996

01.12.2000

09/2000

ROK 1995
14/1995

Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol

12.12.1995   01.01.1996

04.11.1997

09/1997

13/1995

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška ze dne 7.2.1995 o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

12.12.1995 13.12.1995 13.12.1995

 

12/1995

Obecně závazná vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uh. Hradiště

12.12.1995   13.12.1995 01.06.1996

06/1996
 

11/1995

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení diferencovaných sazeb nájemného z nebytových prostor ze dne 7.2.1995 a její změna a do-plněk ze dne 13.6.1995

03.10.1995   01.10.1995  
09/1995

Obecně závazná vyhláška o poplatcích ze psů

22.08.1995   06.09.1995

30.04.1996

04/1996

06/1995

Obecně závazná vyhláška o územním plánu centrální zóny – regulačním plánu města Uh. Hradiště

13.06.1995   14.06.1995

OOP

1/2011

05/1995

Obecně závazná vyhláška o prostorovém plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice

13.06.1995   14.06.1995

26.06.2012

05/2012

04/1995

Obecně závazná vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

18.04.1995   01.07.1995

12.05.1998

06/1998

02/1995

Obecně závazná vyhláška o povinném provedení komplexní velkoplošné deratizace na území města Uh. Hradiště pro rok 1995

07.02.1995   01.03.1995

12.03.1996

02/1996

ROK 1994
10/1994

Obecně závazná vyhláška která stanovuje Řád pro pohřebiště

06.09.1994   01.10.1994

01.09.1996

08/1996

08/1994

Obecně závazná vyhláška o prodeji zboží a poskytování služeb fyzickými a právnickými osobami na veřejných prostranstvích

28.06.1994   15.07.1994

01.01.2002

14/2001

07/1994 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 28.06.1994   15.07.1994

30.01.1994

04/1996

06/1994

Obecně závazná vyhláška o likvidaci domovního odpadu

28.06.1994   01.07.1994

03.03.1998

02/1998

04/1994

Obecně závazná vyhláška o poplatcích ze vstupného

03.05.1994   01.07.1994

30.04.1996

04/1996

03/1994

Obecně závazná vyhláška, která stanovuje Tržní řád městské tržnice v ulici Na Stavidle, Uh. Hradiště

08.03.1994   01.01.1994

01.01.2002

13/2001

02/1994

Obecně závazná vyhláška o zvýšení nájemného z bytů

08.03.1994   01.08.1994

29.04.2006

04/2006

01/1994

Obecně závazná vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

11.01.1994   26.01.1994

31.12.1998

08/1998

ROK 1993
06/1993

Obecně závazná vyhláška o parkování na městských parkovištích vybavených parkovacími automaty

17.08.1993   01.09.1993

23.04.1997

02/1997

05/1993

Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

17.08.1993   01.09.1993

11.05.2001

04/2001

04/1993

Obecně závazná vyhláška o nájmu městských bytů

01.06.1993   01.07.1993

11.05.2001

06/2001

03/1993

Obecně závazná vyhláška o užívání městského znaku a praporu

01.06.1993   01.07.1993

22.12.2000

13/2000

ROK 1992
04/1992

Obecně závazná vyhláška o evidenci provozoven na území města Uh. Hradiště

08.12.1992   01.01.1993

22.12.2000

11/2000

03/1992

Obecně závazná vyhláška chov a držení zvířat na území města

08.12.1992   01.01.1993

01.01.2004

13/2003

01/1992

Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty ve městě

08.12.1992   01.01.1993

07.01.2005

09/2004

ROK 1991
05/1991

Obecně závazná vyhláška o městské policii

17.12.1991   01.01.1992

14.09.2000

07/2000

 

 

Zveřejněno dne: 01.01.2013   Datum poslední aktualizace: 21.04.2017
Zodpovědná osoba: Ujčíková Jitka