Data v GIS

V mapových projektech pro veřejnost můžete nalézt

Data vztahující se na území města Uherské Hradiště:

  • LINKY MHD
    • všechny linky MHD na Uherskohradišťsku

  

Data vztahující se k ORP Uherské Hradiště:

  • LINIE POVODNĚ Z ROKU 1997
    • zakresleno v měřítku 1:25000 při větším přiblížení map dochází k určitým nesouladům se skutečností

 

Zveřejněno dne: 01.06.2011   Datum poslední aktualizace: 21.05.2014
Zodpovědná osoba: Hudec Martin
05.06.2013

Nová data v mapovém projektu Životního prostředí

Článek popisuje, co jsou a kde se nachází památné stromy, přírodní památka, přírodní rezervace a chráněná krajinná oblast.  číst více
 
05.08.2011

Věcná břemena a BPEJ v mapě

Nově zpřístupněné vrstvy z katastru nemovitostí v GIS  číst více
 
03.08.2011

Změny v katastru nemovitostí

přehled změn výměr, nově vzniklých a zaniklých parcel v ORP Uherské Hradiště  číst více
 
09.02.2011