Měření rychlosti vozidel

Tento dokument je zařazen v kategorii: Ochrana obyvatel

Měření rychlosti vozidel

 

Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je v zájmu bezpečnosti v silničním provozu oprávněna obecní, resp. městská policie, provádět na území města a v úsecích určených Policií České republiky měření rychlosti vozidel. Ještě donedávna byla MP povinna označit úsek s měřením rychlosti přenosnou dopravní značkou, ovšem s novelou výše uvedeného zákona s účinností k 1. 8. 2011 tato povinnost již odpadá. 
 

Měření rychlosti je prováděno přístrojem, které na základě zkoušek provedených Autorizovaným metrologickým střediskem, splňuje veškeré metrologické a technické požadavky na silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu a jeho obsluhu tvoří výhradně strážníci, kteří vlastní osvědčení o absolvování odborné přípravy na obsluhu a údržbu silničních rychloměrů typu používaného Městskou policií Uherské Hradiště.

 

K měření rychlosti vozidel Městskou policií Uherské Hradiště byly Policií ČR určeny úseky na následujících komunikacích:

 

Úsek č. 1 : Jarošov – Pivovarská ulice (silnice II/497)
Úsek č. 2 : Míkovice – Hlavní ulice (silnice I/50H)
Úsek č. 3 : Sady – Solná ulice ulice (silnice III/05014)
Úsek č. 4 : Uherské Hradiště – ulice I. Máje (místní komunikace)
Úsek č. 5 : Uherské Hradiště – ulice Revoluční (místní komunikace)
Úsek č. 6 : Uherské Hradiště – ulice J. E. Purkyně a Zahradní (místní komunikace)
Úsek č. 7 : Uherské Hradiště – ulice 28. Října (místní komunikace)
Úsek č. 8 : Uherské Hradiště – ulice Svatováclavská (místní komunikace)
Úsek č. 9 : Uherské Hradiště – ulice Větrná (místní komunikace)
Úsek č. 10: Uherské Hradiště – ulice Pplk. Vl. Štěrby (místní komunikace)
Úsek č. 11: Uherské Hradiště – ulice Na Stavidle (místní komunikace)
 

Zveřejněno dne: 06.09.2011   Datum poslední aktualizace: 23.04.2014
Zodpovědná osoba: Pauřík Vlastimil