Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Archiv - Veřejné zakázky

Tento dokument je zařazen v kategorii: Veřejné zakázky
Zde naleznete archiv veřejných zakázek města Uherské Hradiště
Zveřejněno dne: 20.10.2011   Datum poslední aktualizace: 24.10.2011
Zodpovědná osoba: Šipková Radomíra
04.11.2014

Výzva k podání nabídky - Archivováno

Nákup SQL databáze pro potřeby města Uh. Hradiště  číst více
 
09.07.2014

Veřejné zakázky realizované v roce 2014 - Archivováno

Přehled veřejných zakázek realizovaných městem Uherské Hradiště v roce 2014  číst více
 
08.04.2014

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Nákup multifunkčních zařízení pro potřeby města Uherské Hradiště.  číst více
 
10.08.2012

Výběr pojišťovacího makléře

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky 
Stažení souboru: UH_Pojisteni 2012_ZD makler_120810.pdf (316,7KB)
 
30.03.2012

Rozšíření a modernizace varovného inf. systému

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Snížení rizika povodní - rozšíření a modernizace varovného informačního systému provozovaného městem Uherské Hradiště"   číst více
 
22.02.2012

Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy místních komunikací (ul. Všehrdova, ul. Štefánikova), úpravy napojení místních komunikací (ul. Dvořákova, ul. Dukelských hrdinů), úpravy sjezdů na silnice I/55 a II/497, přilehlých pěších komunikací, vegetační úpravy přilehlých ploch, přeložky inženýrských sítí, úpravy světelného signalizačního zařízení v prostoru křižovatky a úpravy veřejného osvětlení. 
Stažení souboru: vyzva_zkapacitneni_silnice_sokolovska_web.pdf (2527,9KB)
 
17.01.2012

Dodávky kancelářských potřeb

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky kancelářských potřeb.   číst více
 
17.01.2012

Rozšíření varovného informačního systému a digitál

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Snížení rizika povodní – Rozšíření varovného informačního systému a digitální povodňová mapa – Uherské Hradiště“  číst více
 
28.11.2011

Technická podpora programového vybavení FLUXPAM 5

Technická podpora programového vybavení FLUXPAM 5 
Stažení souboru: 2011_Flux_TP.pdf (69,3KB)
 
11.10.2011

Kino Hvězda - dodatečné informace č. 1

Kino Hvězda - dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám 
Stažení souboru: Dodatečné informace č 1.pdf (420,0KB)
 
10.10.2011

Nákup licencí kancelářských aplikací

Předmětem veřejné zakázky je nákup 77 ks licencí komplexních sad kancelářských aplikací v české jazykové verzi, umožňujících především vytváření profesionálně vypadajících dokumentů a práci s elektronickou poštou. 
Stažení souboru: Vyzva_k_podani_nabidky_na_VZ_licence.pdf (71,2KB)
 
10.10.2011

Technická podpora licencí - Genero

Technická podpora 96 licencí programového vybavení Dynamic Virtual Machine typu klient a programového vybavení typu server pro prostředí UNIX Systems a prostředí Windows NT. 
Stažení souboru: Vyzva_k_podani_nabidky_Genero.pdf (67,7KB)
 
30.09.2011

Kino Hvězda - nebytové prostory

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci bývalého nočního klubu v suterénu kina Hvězda s provozem diskotéky v Uherském Hradišti.  číst více
 
30.09.2011

Rekonstrukce domu č.p. 41 Prostřední ulice UH

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vícepodlažního pavlačového domu situovaného v řadové zástavbě v centru Uherského Hradiště. Dům je částečně podsklepen, v 1.NP je umístěna provoz rychlého občerstvení a provoz cestovní kanceláře, ve 2.NP jsou umístěny dva stávající byty, ve 3.NP tj.v půdním prostoru vybudovat vestavbu dvou nových bytů. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 
Stažení souboru: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Rekonstrukce domu č. 41.pdf (3632,7KB)
 
21.09.2011

Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby "Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště  číst více
 
02.09.2011

Stavební práce - Parkoviště u ČD

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Parkoviště u ČD, parkoviště Na Stavidle" 
Stažení souboru: Výzva k podání nabídky_Parkoviště_Na_Stavidle.pdf (3449,2KB)
 
08.08.2011

Dodávka SW pro personální procesy

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Dodávka SW pro personální procesy. 
Stažení souboru: DK-VR_SW_personalni_procesy.pdf (301,4KB)
 
01.07.2011

Revitalizace veřejných prostranství v zóně IPRM

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace veřejných prostranství v zóně IPRM Uherské Hradiště" 
Stažení souboru: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Informační list.pdf (122,1KB)
 
30.06.2011

Pronájem vozidla s měřícím zařízením rychlosti

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Pronájem vozidla s měřícím zařízením rychlosti vozidel"  číst více
 
14.06.2011

Digitalizace radiového provozu Městské policie

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitalizace radiového provozu Městské policie Uherské Hradiště“ 
Stažení souboru: vyzva_k_podani_nabidky.pdf (1422,2KB)
 
28.04.2011

Výzva k podání nabídky na vzdělávání

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu: Vzdělávání v rámci projektu Dílna kompetencí.  
Stažení souboru: Výzva VŘ VZ Vzdělávání.pdf (226,1KB)
 
21.04.2011

Zakázka malého rozsahu na zadavatelskou činnost

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - výkon zadavatelských činností při výběru dodavatele pro "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - zřízení Technologického centra ORP Uherské Hradiště" 
Stažení souboru: zadavat_cinnosti.pdf (587,4KB)
 
13.04.2011

Parkoviště ČD - server

Výzva k podaní nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle podle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Stažení souboru: Vyzva_Parkoviste_CD_Sever_2011.pdf (61,4KB)
 
14.03.2011

Výzva k podání nabídky osobního motorového vozidla

Výzva k podání nabídky osobního motorového vozidla pro služební účely Městského úřadu v Uherském Hradišti 
Stažení souboru: výzva k podání nabídky- osobního motorového vozidla.pdf (389,0KB)
 
03.03.2011

Pořízení záznamového zařízení pro kamerový systém

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení záznamového zařízení pro kamerový systém města Uherské Hradiště“ 
Stažení souboru: výzva_k_podání_nabídky.pdf (946,9KB)
 
10.12.2010

Správa a provoz sociálního zařízení - veřejné WC

Veřejná zakázka malého rozsahu podle § 18 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště platných od 1.8.2006.  číst více
 
26.07.2010

Poskytování mobilních hlasových a datových služeb

„Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště“  číst více
 
19.07.2010

Poskytování mobilních hlasových a datových služeb

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště“  číst více