26.04.2017
Regenerace veřejné zeleně na Mariánském náměstí číst více
26.04.2017
Ing. Antonín Seďa. 26. dubna 2017 číst více
25.04.2017
Zápis č. 4/2017 MK Míkovice
Stažení souboru (237,4KB)
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

Město
VČERA

Regenerace veřejné zeleně na Mariánském náměstí

Město Uherské Hradiště připravilo projekt, při kterém bude obnovena městská zeleň na Mariánském náměstí. Staré keře nahradí nové, dosazeno bude několik stromů, aby vznikla stinná místa, určená k odpočinku. Nová úprava zeleně si klade za cíl, aby splňovala estetická i praktická kritéria a aby náměstí zelení opět ožilo. číst více
Město
25.04.2017

Plavební sezóna začíná

Přijďte s námi v neděli 30. dubna odemknout plavební sezónu 2017! Slavnostní zahájení se bude konat v přístavišti na řece Moravě, kde budou také v tento den pořádány plavby pro veřejnost. číst více
Město
20.04.2017

Vynikající pedagogové převzali ocenění

Slavnostní předání ocenění celkem 20 pedagogickým pracovníkům se uskutečnilo ve čtvrtek 20. dubna v uherskohradišťské Redutě. Slova uznání za svou náročnou práci si učitelé a někteří další pracovníci z oblasti školství v Uherském Hradišti vyslechli už podesáté v řadě. číst více
   

Město Uherské Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: Cestovní ruchMěsto

Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.

 

Uherské Hradiště - Masarykovo náměstíZ hlediska morfologie město tvoří územní rovinu, kterou vyrovnávaly náplavy řeky Moravy do nadmořské výšky 178–180 m. Na západní straně se terén úměrně zvedá do výšky 205 m, na opačné straně (východně, městské části Mařatice) je údolí ohraničeno kótou 230 m n.m. Plocha uherskohradišťského katastru činí celkem 2.127 ha.

 

K 1. lednu 2015 žilo ve všech částech města (centrum, Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady, Vésky) celkem 25660 obyvatel.

 

Okolí města je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou. Nedaleko se nachází dvě podmanivá pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Blízkost památného Velehradu, velkomoravského Starého Města – Veligradu, hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích, a ostatně všech vlastních památek, činí z města atraktivní turistické centrum.

 

K nejvýznamnějším současným kulturním aktivitám, konaným ve městě i jeho nejbližším okolí, patří mezinárodní Festival hudebních nástrojů lidových muzik, druhý největší filmový festival v České republice Letní filmová škola, setkání ochránců přírody Týká se to také tebe (TSTTT), Slavnosti vína, Den otevřených památek, mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky.

 

Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Slováckého muzea s bohatými národopisnými sbírkami, Střední uměleckoprůmyslové školy, Klubu kultury, Městských kin, několika galerií, soukromých pořadatelských agentur a místních kulturních zařízení.

 

V Uherském Hradišti působí řada folklórních, pěveckých a zájmových souborů a kroužků, které pořádají další akce, např. hody s právem v jednotlivých částech města, besedy u cimbálu, koncerty apod. Tradičními se staly jarmarky na Masarykově náměstí.

 

Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Vzniklo mnoho nových staveb, rekonstrukce se dočkaly historické budovy. Město se svým návštěvníkům představuje novou tváří s širokou nabídkou služeb, obchodů a kulturního vyžití.

 
 

Zveřejněno dne: 14.06.2010   Datum poslední aktualizace: 12.06.2015
Zodpovědná osoba: Martínková Jitka
29.07.2010

Národní síť zdravých měst ČR

Zdravá města, obce a regiony jsou v České republice zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR. Tato asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (WHO)  číst více
 
28.07.2010

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990  číst více
 
28.07.2010

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu

Dobrovolný svazek obcí, vznikl v roce 2005 a jeho cílem je obnova a rozvoj historické vodní cesty Baťův kanál na území Zlínského kraje pro účely turistického ruchu. Při realizaci rozvojových aktivit úzce spolupracuje s Odborem strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje  číst více
 
28.07.2010

Svaz měst a obcí České Republiky

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města  číst více
 
28.07.2010

Sdružení obrany spotřebitelů

Posláním Sdružení obrany spotřebitelů je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele  číst více
 
28.07.2010

Členství města v organizacích

Město Uherské Hradiště je členem některých významných organizací České republiky. Patří mezi ně například Sdružení obrany spotřebitelů, Svaz měst a obcí České Republiky, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo Národní síť zdravých měst České republiky  číst více
 
28.07.2010

Region

Uherské Hradiště je centrem regionu Slovácko  číst více
 
28.07.2010

Uherské Hradiště - pulsující srdce Slovácka

VIZE MĚSTA PODLE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA DO ROKU 2020. Uherské Hradiště je dynamicky se rozvíjející město bohaté historie a tradic, ctící odkaz Velké Moravy, dobré víno, folklór i moderní kulturu  číst více