Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Sociální věci

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 18.04.2014
Zodpovědná osoba: Zlatušková Květoslava
13.02.2012

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Návrat z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu vazby, po ukončení ústavní či ochranné výchovy a pěstounské péče.  číst více
 
13.02.2012

Občan v mezní životní situaci (bez patřičné péče)

Jedná se o situaci, kdy člověk není schopen řešit svoji vlastní krizi sám.  číst více
 
13.02.2012

Náhradní rodinná péče

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.  číst více
 
13.02.2012

Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Jedná se například o situaci, kdy péče rodičů o dítě nevyhovuje.  číst více
 
13.02.2012

Dítě bez péče rodičů

Jedná se například o situaci, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů.  číst více
 
13.02.2012

Dítě s výchovnými problémy

Jedná se o situace, které souvisí s chováním dítěte a působí obtíže.  číst více
 
13.02.2012

Dítě v situaci rozvodu (rozchodu) rodičů

Jedná se o situaci, kdy se rodiče dítěte rozvádí.  číst více