Uherské Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvoj

Město má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

 

 

Zadání ÚP Uherské Hradiště

 

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Uherské Hradiště 

 

Kompletní dokumentace ÚP Uherské Hradiště ve formátu pdf

Územní studie jako podklad pro rozhodování v území

 

Územní studie jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace

  • Přehledný výkres vybraných témat územního plánu

  • Mapový prohlížeč portálu města Uherské Hradiště
  • Vybrané výkresy v mapovém prohlížeči Zlínského kraje

  • Záznamy o účinnosti

 

 

Spolufinancování projektu

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK

 

Pořízení Územního plánu města podpořily fondy EU

 

Zveřejněno dne: 20.02.2012   Datum poslední aktualizace: 30.03.2017
Zodpovědná osoba: Ševčík Martin
16.06.2016

Město zahájilo pořízení nového územního plánu

Město Uherské Hradiště zahájilo pořízení nového územního plánu jako klíčového rozvojového dokumentu města.  číst více