Územně analytické podklady

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvoj
Územně analytické podklady jsou pořizovány pro správní obvod ORP Uherské Hradiště v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb.

A) Údaje o území dle přílohy č. 1A a 1B vyhlášky 500/2006 Sb. jsou zveřejněny na portále JÚAP (Jednotné územní plány a územně analytické podklady) zde: https://juapzk.geostore.cz/portal/ (Pozn. nemáte-li přiděleno heslo, můžete nahlížet pomocí tlačítka „Veřejnost“, nebo si o jeho přidělení přímo pomocí portálu požádat)

 

B) Výkres hodnot, Výkres limitů využití území a Výkres záměrů na provedení změn v území: https://juapzk.geostore.cz/portal/

 

C) Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Uherské Hradiště:

 

     Rok 2010

     Rok 2012

     Rok 2014


 
Spolufinancování projektu
 
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 

  

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK

 

Město obdrželo dotaci na ÚAP

 

 

 

Zveřejněno dne: 10.04.2013   Datum poslední aktualizace: 06.01.2015
Zodpovědná osoba: Ševčík Martin