Nebytové prostory

Tento dokument je zařazen v kategorii: Bydlení & bytová politikaMajetek městaMěsto
Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji.

Formuláře

Zveřejněno dne: 22.01.2013   Datum poslední aktualizace: 15.12.2016
Zodpovědná osoba: Lecián Karel
10.03.2017

Pronájem prostor v budově č. p. 520, Jarošov-Louky

Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.01 o výměře 2,39 m2, č. 1.02 o výměře 1,98 m2, č. 1.03 o výměře 24,37 m2, č. 1.04 o výměře 7,92 m2, č. 1.05 o výměře 5,67 m2, č. 1.06 o výměře 3,78 m2, č. 1.07 o výměře 1,80 m2 a č. 1.08 o výměře 1,20 m2, vše o celkové výměře 49,11 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 520, ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, která je součástí pozemku st. p. č. 855/14 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště. 
Stažení souboru: č. 43 (10.03. - 27.03.2017) č. p. 520 Jarošov.pdf (525,5KB)
 
10.03.2017

Pronájem prostor v budově č. p. 1156, Štěpnická

Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 2.34 o výměře 7 m2, č. 2.35 o výměře 16,75 m2, č. 2.43 o výměře 94,25 m2 a č. 2.44 o výměře 10 m2, vše o celkové výměře 128 m2, umístěných v II. NP budovy č. p. 1156, Štěpnická, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 2212 v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 42 (10.03. - 27.03.2017) č. p. 1156.pdf (491,4KB)
 
10.03.2017

Pronájem prostor v č. p. 157/158 ("Atrium")

Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.60 o výměře 29,39 m2, č. 1.61 o výměře 2,25 m2, č. 1.62 o výměře 2,30 m2, č. 1.63 o výměře 3,94 m2, č. 1.64 o výměře 2,55 m2, č. 1.65 o výměře 1,15 m2, vše o celkové výměře 41,58 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183 v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 41 (10.03. - 27.03.2017) č. p. 157-158.pdf (508,2KB)
 
10.03.2017

Pronájem prostoru v č. p. 157/158 ("Atrium")

Jedná se o pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 2.21 o výměře 22,17 m2, umístěného ve II. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemků st. p. č. 182 a st. p. č. 183 v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 40 (10.03. - 27.03.2017) č. p. 157-158.pdf (598,0KB)
 
10.03.2017

Pronájem prostor v budově č. p. 293 ("U obrů")

Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání (dle přesné specifikace v důvodové zprávě) umístěných v I. PP, I. NP, II. NP a III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 39 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (589,6KB)
 
10.03.2017

Uzavření Dodatku č. 2

Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.04.2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.12.2014, spočívající v úpravě výměry stávajícího pronajatého prostoru č. 3.10 z 28,64 m2 na 24,32 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 38 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (238,1KB)
 
10.03.2017

Uzavření Dodatku č. 6

Jedná se o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 02.10.1996, ve znění Dodatku č. 1, ve znění Dodatku č. 2, ve znění Dodatku č. 3, ve znění Dodatku č. 4, ve znění Dodatku č. 5, spočívající v úpravě výměr stávajících pronajímaných prostor č. 0.18 z 11,83 m2 na 14,90 m2, č. 1.16 z 16,61 m2 na 17,37 m2 a č. 1.17 z 16,44 m2 na 17,07 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 37 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (238,4KB)
 
10.03.2017

Uzavření Dodatku č. 2

Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 08.04.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.12.2014, spočívající v úpravě výměry stávajícího pronajatého prostoru č. 1.15 z 17,29 m2 na 17,93 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 36 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (238,1KB)
 
10.03.2017

Uzavření Dodatku č. 2

Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 21.01.1991, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2014, spočívající v zúžení předmětu nájmu o prostor č. 0.05 o výměře původně 20,15 m2, nyní 20,73 m2, v úpravě výměr stávajících pronajímaných prostor č. 1.08 z 25,37 m2 na 18,24 m2, č. 1.09 z 13,16 m2 na 13,55 m2, č. 1.10 z 11,92 m2 na 12,31 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 35 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (238,2KB)
 
10.03.2017

Uzavření Dodatku č. 3

Jedná se o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.05.2004, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.05.2013, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 01.12.2014, spočívající v úpravě výměr stávajících pronajímaných prostor č. 3.02 z 11,54 m2 na 11,94 m2, č. 3.03 z 10,33 m2 na 10,82 m2, č. 3.04 z 13,23 m2 na 14,28 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 34 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (239,1KB)
 
10.03.2017

Uzavření Dodatku č. 2

Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 02.07.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.12.2014, spočívající v rozšíření předmětu nájmu o prostor č. 3.15 o výměře 2,83 m2, v úpravě výměr stávajících pronajímaných prostor č. 0.08 z 12,64 m2 na 12,21 m2, č. 0.09 z 11,61 m2 na 13,50 m2, č. 3.13 z 19,26 m2 na 19,93 m2, č. 3.14 z 29,76 m2 na 30,53 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 33 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (238,8KB)
 
10.03.2017

Uzavření Dodatku č. 3

Jedná se o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 20.12.1999, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.04.2014, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31.08.2015, spočívající v úpravě výměry stávajícího pronajímaného prostoru č. 3.17 z 17,95 m2 na 18,10 m2 a v započtení nákladů na provoz a údržbu nového výtahu v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 32 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (239,0KB)
 
10.03.2017

Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu

Jedná se o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „UTB – Vybudování chemické laboratoře ve 3. NP objektu UH1“, v prostorách umístěných ve II. a III. NP budovy č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/4 v k.ú. Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ 708 83 521. 
Stažení souboru: č. 31 (10.03. - 27.03.2017) RM 07.03.2017.pdf (329,5KB)