28.03.2017
Převod části pozemku v k.ú. Sady
Stažení souboru (281,1KB)
27.03.2017
Převod části pozemku v k.ú. Míkovice nad Olšavou
Stažení souboru (282,1KB)
27.03.2017
Převod částí pozemku v k.ú. Mařatice
Stažení souboru (284,9KB)
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Pozemky

Tento dokument je zařazen v kategorii: Bydlení & bytová politikaMajetek městaMěsto
Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji a informace o zřizování věcných břemen.
Zveřejněno dne: 22.01.2013   Datum poslední aktualizace: 28.04.2014
Zodpovědná osoba: Lecián Karel
28.03.2017

Převod části pozemku v k.ú. Sady

Jedná se o převod části pozemku p. č. 793/11 o výměře cca 263 m2 v k.ú. Sady. 
Stažení souboru: č. 64 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (281,1KB)
 
27.03.2017

Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu

Jedná se o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Kněžpole – rekonstrukce mostu přes Březnici“ na části pozemku p. č. 1187/320 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a na části pozemku p. č. 1478/1 o výměře cca 351 m2 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866. 
Stažení souboru: č. 58 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (284,0KB)
 
27.03.2017

Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Uherské Hradiště

Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 659/2 o výměře cca 170 m2, části pozemku p. č. 804/8 o výměře cca 1 300 m2 a části pozemku p. č. 804/12 o výměře cca 150 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 57 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (293,9KB)
 
27.03.2017

Výpůjčka informační tabule v k.ú. Mařatice

Jedná se o výpůjčku informační tabule o výměře cca 5,9 m2 (2,8 m x 2,1m) na části pozemku p. č. 2048/5 o výměře cca 1,4 m2 v k.ú. Mařatice a souhlas se změnou informací zobrazovaných na této tabuli. 
Stažení souboru: č. 56 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (303,5KB)
 
27.03.2017

Pacht částí pozemků v k.ú. Jarošov u UH

Jedná se o pacht části pozemku p. č. 1699 o výměře cca 400 m2 a části pozemku p. č. 1700 o výměře cca 600 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště. 
Stažení souboru: č. 55 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (267,0KB)
 
27.03.2017

Převod části pozemku v k.ú. Míkovice nad Olšavou

Jedná se o převod části pozemku p. č. 575/5 o výměře cca 12,5 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou. 
Stažení souboru: č. 54 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (282,1KB)
 
27.03.2017

Převod částí pozemku v k.ú. Mařatice

Jedná se o převod části pozemku původní p. č. 3270 o výměře 66 m2 (dle GP č. 2767-288/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 3270/5 o celkové výměře 66 m2) a části pozemku původní p. č. 3270 o výměře 20 m2 (dle GP č. 2767-288/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 3270/6 o celkové výměře 20 m2), vše v k.ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 53 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (284,9KB)
 
27.03.2017

Výpůjčka pozemku a částí pozemků v k.ú. Mařatice

Jedná se o výpůjčku pozemku p. č. 3061/9 o celkové výměře 31 m2 a části pozemku p. č. 3058/12 o výměře cca 88 m2, části pozemku p. č. 3061/12 o výměře cca 3 m2, části pozemku p. č. 3061/1 o výměře cca 656 m2, části pozemku p. č. 3061/20 o výměře cca 161 m2, části pozemku p. č. 3000/116 o výměře cca 42 m2, části pozemku p. č. 3000/275 o výměře cca 34 m2 a části pozemku p. č. 3136 o výměře cca 159 m2, vše v k.ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 52 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (307,4KB)
 
16.03.2017

Výpůjčka části pozemku v k.ú. UH

Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 653/4 o výměře cca 1,7 m2 v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 51 (16.03. - 03.04.2017) zateplení.pdf (301,6KB)
 
16.03.2017

Výpůjčka částí pozemku v k.ú. Mařatice

Jedná se o výpůjčku částí pozemku p. č. 3023/65 o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 50 (16.03. - 03.04.2017) lodžie.pdf (295,4KB)
 
16.03.2017

Pronájem části pozemku v k.ú. Mařatice

Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 2065/2 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 49 (16.03. - 03.04.2017) venkovní posezení.pdf (292,1KB)
 
16.03.2017

Pronájem části pozemku v k.ú. UH

Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 653/32 o výměře cca 11,50 m2 v k. ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 48 (16.03. - 03.04.2017) venkovní posezení.pdf (297,4KB)
 
16.03.2017

Budoucí pronájem části pozemku v k.ú. UH

Jedná se o budoucí pronájem části pozemku p. č. 544/238 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, za předpokladu nabytí pozemků p. č. 544/238 a p. č. 544/251, oba v k.ú. Uherské Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 47 (16.03. - 03.04.2017) budoucí pronájem.pdf (290,2KB)