Podpora procesu KPSS na Uherskohradišťsku

Tento dokument je zařazen v kategorii: Sociální služby
Bližší informace k realizovanému projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

 

 

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku

 

Projekt je realizován Městem Uherské Hradiště společně s partnery Oblastní charitou Uherské Hradiště a Petrklíčem, o.p.s.

 

Projekt je realizován od 1. května 2013 a plánované ukončení je 30. dubna 2015.

 

Celkové výdaje projektu: 1 968 818,20 Kč

 

Projekt se zaměřuje na aktualizaci a vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2012 - 2014 a dále na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období 2015 - 2017 (dále jen SPRSS). SPRSS bude vytvořen metodou komunitního plánování, kdy smyslem projektu je především zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti do plánování sociálních a navazujících služeb a jejich využívání při koncipování, plánování a realizaci sociální politiky na stanoveném území.

Dílčím cílem projektu je zapojit do plánování sociálních služeb co největší území správního obvodu Uherské Hradiště, jež zahrnuje 48 obcí a měst s celkovým počtem cca 91 tis. obyvatel.

 

V rámci aktualizace a tvorby nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku se zaměříme nejen na poskytovatele sociálních služeb, jež poskytují služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ale také na další subjekty jež poskytují příbuzné či navazující služby pro cílové skupiny osob.

 

Poskytovatelé potřebují znát potřeby cílových skupin a na základě zjištění těchto potřeb poskytují své služby, proto je třeba zajistit spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb v sociální oblasti a tím zajistit efektivní spolupráci při zjišťování a naplňování potřeb jednotlivých cílových skupin.

Poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb budou zapojeni do práce na projektu účastí v řídící skupině a účastí v pracovních skupinách zaměřených na jednotlivé cílové skupiny, a to na:

  • osoby se zdravotním postižením,
  • seniory,
  • děti, mládež a rodiny s dětmi,
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením.

 

Výstupy projektu:

 

 

 

 

 

 PROJEKT „PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU“, REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/97.00020, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

 

 

Zveřejněno dne: 24.05.2013   Datum poslední aktualizace: 04.05.2015
Zodpovědná osoba: Kozelková Jana