Finance & ekonomika
10.01.2017

Výzva k podání nabídky

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště svým Usnesením č. 220/15/ZM/2016/Veřejný ze dne 5. 12. 2016 pověřuje starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na „ kapitálové výdaje roku 2017“ ve výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022.  číst více
Finance & ekonomika
06.01.2016

Podpora činností spolků v oblasti kultury

Cílem dotačního programu je podpora činnosti spolků v oblasti kultury, které využívají prostory ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště na základě uzavřené nájemní smlouvy. číst více
Bydlení & bytová politika
21.12.2015

Podpora rozvoje bydlení města Uh. Hradiště 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště. číst více
Finance & ekonomika
21.12.2015

Podpora obnovy historické architektury

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí 2017 dotační program Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště. číst více
Finance & ekonomika
21.12.2015

Dotace

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační programy na:  číst více
Životní prostředí
21.12.2015

Podpora činností v oblasti život. prostředí 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu činností v oblasti životního prostředí. číst více
Finance & ekonomika
21.12.2015

Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu rozvoje cestovního ruchu. číst více
Finance & ekonomika
21.12.2015

Podpora rozvoje kultury v roce 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu rozvoje kultury. číst více
Finance & ekonomika
21.12.2015

Podpora aktivit pro mládež a vzdělávání 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání. číst více
Sport
21.12.2015

Podpora rozvoje sportu v roce 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu rozvoje sportu. číst více
Finance & ekonomika
20.05.2015

Informace k tombolám

Důležité informace Finančního úřadu pro Zlínský kraj k tombolám. 
Stažení souboru: Tombola z pohledu finančního úřadu.pdf (130,7KB)
Finance & ekonomika
14.04.2015

Individuální dotace z rozpočtu města Uh. Hradiště

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně. číst více
Finance & ekonomika
14.04.2015

Podpora sociálních a navazujících služeb 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu sociálních a navazujících služeb. číst více
Finance & ekonomika
17.01.2011

Poplatky

Finance & ekonomika
20.10.2010

Ekonomika

Doprava
15.10.2010

Správní poplatky s účinností od 1. 1. 2016

Informace oddělení registru řidičů a vozidel - Správní poplatky na úseku řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, osvědčení profesní způsobilosti řidiče paměťových karet a vozidel s platností od 1.1.2016 číst více
Finance & ekonomika
26.08.2010

Povinnost pořadatelů tomboly

Městský úřad Uherské Hradiště upozorňuje všechny pořadatele tomboly, že dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách je nutné tuto činnost provozovat s náležitým povolením číst více