Doprava
19.05.2017

Úplná uzavírka křižovatky Obchodní / Hradební

Řidiči pozor! Výstavba bezbariérové trasy v úseku mezi autobusovým nádražím a ulicí Františkánská si vyžádá uzavírku křižovatky ulic Obchodní a Hradební.  číst více
Město
12.04.2017

Omezení provozu na parkovišti u OD Centrum

V souvislostí s rekonstrukcí chodníku ulice Obchodní v rámci realizace akce "Bezbariérová trasa, úsek AN – ul. Františkánská" dojde k dočasnému uzavření parkoviště u OD Centrum v době od 21.4.2017 (v odpoledních hodinách) do 23.4.2017. číst více
Město
15.03.2017

Uzavírky komunikací

V měsíci dubnu začnou stavební práce navazující na bezbariérové propojení sídliště Štěpnice a Mojmír s autobusovým nádražím. V této fázi se bude jednat o výstavbu úseku mezi autobusovým nádražím a ulicí Františkánská, přičemž bude zásadním způsobem zrekonstruován průchod domem zvaným „Květák“. S tím souvisí také uzavírky komunikací.  číst více
Doprava
21.09.2015

Úplná uzavírka místních komunikací

V souvislosti s probíhající opravou silnice I/55 proběhne dne 12.10.2015 v době od 06.00 do 17.00 hod úplná uzavírka místních komunikací ul. Moravní nábřeží, Šaňákova, Rybářská, Luční, vše k.ú. Uherské Hradiště. číst více
Doprava
15.05.2015

Omezení provozu v lokalitě Pod Svahy

Provádění stavebních prací a omezení provozu v lokalitě Pod Svahy v Uh. Hradišti. číst více
Doprava
04.03.2015

Průchod ul. Poštovní a Hradební

Na základě žádosti zhotovitele rekonstrukce objektu č.p. 253 upozorňuje odbor dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti na dopravní omezení v ulici Hradební a Poštovní. číst více
Doprava
03.03.2011

Realizované opravy a rekostrukce komunikací

Realizované opravy vozovek a chodníků v Uherském Hradišti číst více
Doprava
17.01.2011

ROK 2011

Realizované projekty oprav vozovek a chodníků v Uherském Hradišti v roce 2011 číst více
Majetek města
29.09.2010

Oprava povrchu vozovky v ul. Větrná

V letošním roce byla provedena oprava asfaltového povrchu v ul. Větrná v úseku od ul. Sadová po ul. Lomenou číst více
Majetek města
20.08.2010

Oprava kolizního místa Rybárny

Úprava kolizního místa na chodníku podél silnice I/55 v ul. Zerzavice číst více
Majetek města
19.08.2010

ROK 2007

Realizované projekty oprav vozovek a chodníků v roce 2007 číst více
Majetek města
19.08.2010

Oprava chodníku - Jarošov - Markov

Oprava chodníku v ul. Markov v Uh. Hradišti - Jarošově číst více
Majetek města
19.08.2010

ROK 2009

Realizované projekty oprav vozovek a chodníků v roce 2009 číst více
Majetek města
19.08.2010

ROK 2010

Realizované projekty oprav vozovek a chodníků v roce 2010 číst více
Majetek města
19.08.2010

Bezpečnostní prvek - ul. Zahradní

Realizace bezpečnostního prvku v ul. Zahradní zvyšuje díky zúžení komunikace a výstavbě příčného prahu s přechodem pro chodce bezpečnost chodců při přecházení dotčené komunikace  číst více
Majetek města
19.08.2010

Oprava chodníku ve Staré Tenici

Další etapa rekonstrukce páteřního chodníku ve Staré Tenici číst více
Majetek města
19.08.2010

Oprava chodníku Na Rybníku

Oprava chodníku na sídlišti Na Rybníku v Uh. Hradišti před bytovým domem č.p 965-968 číst více
Majetek města
19.08.2010

Přístřešek na autobusové zastávce Sídliště Východ

Vybudování přístřešku na stávající autobusové zastávce na sídlišti Východ u obchodu na ul. Sadová  číst více
Majetek města
19.08.2010

Oprava chodníku v ul. Školní

Oprava chodníku na ulici Školní v úseku od ul. Polní po ul. Na Nivách v Uh. Hradišti. Stávající chodník po obou stranách vozovky z betonové dlažby 30x30 cm byl předlážděn zámkovou dlažbou.  číst více