Majetek města
28.04.2017

Záměry města

Jednací číslo: 85/57/2017 
Pořadové číslo: 2017/00372 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2017 
Záměry města - Směna části pozemků za pozemek a část pozemku, vše v k. ú. Mařatice. číst více
Majetek města
28.04.2017

Záměry města

Jednací číslo: 84/57/2017 
Pořadové číslo: 2017/00371 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2017 
Záměry města - Pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 1.35 o výměře 7,42 m2, umístěného v I. NP budovy č. p. 24, Nádražní, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 36 v k. ú. Uherské Hradiště. číst více
Majetek města
28.04.2017

Záměry města

Jednací číslo: 83/57/2017 
Pořadové číslo: 2017/00370 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2017 
Záměry města - Pronájem prostoru sloužícího popřípadě nesloužícího podnikání č. 2.08 o výměře 26,23 m2, umístěného ve II. NP. budovy č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 464/1 v k. ú. Uherské Hradiště. číst více
Majetek města
28.04.2017

Záměry města

Jednací číslo: 86/venkovní posezení/2017 
Pořadové číslo: 2017/00373 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2017 
Záměry města - Pronájem částí pozemků p. č. 855/18 a p. č. 853/1, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště. číst více
Územní plánování & strategický rozvoj
28.04.2017

Veřejná vyhláška - Oznámení

Jednací číslo: MUUH-SŽP/31854/2017/Do Spis/6303/2017/O 
Pořadové číslo: 2017/00377 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2017 
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, k. ú. Uherské Hradiště.  číst více
Pracovní příležitosti
28.04.2017

Výběrové řízení na pracovní místo

Jednací číslo: VŘ č. 17/2017 
Pořadové číslo: 2017/00376 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 16.05.2017 
Tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště dle § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na funkci - Referent/ka odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště (oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku.) číst více
Majetek města
28.04.2017

Záměry města

Jednací číslo: 87/vjezd-sjezd/2017 
Pořadové číslo: 2017/00374 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2017 
Záměry města - Výpůjčka části pozemku p. č. 651/1 v k. ú. Uherské Hradiště. číst více
Majetek města
28.04.2017

Záměry města

Jednací číslo: 80/57/2017 
Pořadové číslo: 2017/00367 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2047 
Záměry města - Převod pozemku st. p. č. 1604/2 o celkové výměře 164 m2 v k. ú. Uherské Hradiště. číst více
Pracovní příležitosti
28.04.2017

Výběrové řízení na pracovní místo

Jednací číslo: VŘ č. 16/2017 
Pořadové číslo: 2017/00375 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 16.06.2017 
Tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště dle § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na funkci - Webmaster/ka Městského úřadu Uherské Hradiště. číst více
Majetek města
28.04.2017

Záměry města

Jednací číslo: 82/57/2017 
Pořadové číslo: 2017/00369 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2017 
Záměry města - Pronájem části pozemku p. č. 410/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou. číst více
Majetek města
28.04.2017

Záměry města

Jednací číslo: 81/57/2017 
Pořadové číslo: 2017/00368 
Datum zveřejnění: 28.04.2017 
Datum stažení: 15.05.2047 
Záměry města - Výpůjčka části pozemku p. č. 974/1 o výměře cca 12,1 m2 a o výměře cca 31,8 m2 v k. ú. Uherské Hradiště. číst více
Město
27.04.2017

Dražební vyhláška - elektronická dražba

Jednací číslo: 115 EX 1934/14-044 
Pořadové číslo: 2017/00364 
Datum zveřejnění: 27.04.2017 
Datum stažení: 25.05.2017 
Exekutorský úřad Praha 4, soudní exekutor JUDr. Monika Elfmarková vydává - Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška). Zahájení elektronické dražby nemovitosti v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště se koná dne 24.5.2017. číst více
Město
27.04.2017

Dražební vyhláška - dražba movitých věcí

Jednací číslo: 203 Ex 13975/10-468 
Pořadové číslo: 2017/00363 
Datum zveřejnění: 27.04.2017 
Datum stažení: 20.05.2017 
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha vydává - Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku. Zahájení dražby movitých věcí se koná dne 19.5.2017. číst více
Město
27.04.2017

Unesení - elektronická dražba

Jednací číslo: 137Ex 7243/04-187 
Pořadové číslo: 2017/00366 
Datum zveřejnění: 27.04.2017 
Datum stažení: 26.05.2017 
Exekutorský úřad Brno-Venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián vydává - Usnesení o zahájení elektronického dražebního jednání. Zahájení elektronické dražby nemovitosti v k. ú. Ostrožská Nová Ves se koná dne 25.5.2017. číst více
Město
27.04.2017

Dražební vyhláška - dražba nemovité věci

Jednací číslo: 203 Ex 14758/08-43, 203 Ex 14758/08-26 
Pořadové číslo: 2017/00365 
Datum zveřejnění: 27.04.2017 
Datum stažení: 25.05.2017 
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha vydává - Usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci (dražební vyhlášku). Zahájení elektronické dražby nemovité věci v k. ú. Uherské Hradiště se koná dne 24.5.2017. Exekuční příkaz. číst více
Město
27.04.2017

Dražební vyhláška - dražba movitých věcí

Jednací číslo: 203 Ex 00010/14-50 
Pořadové číslo: 2017/00362 
Datum zveřejnění: 27.04.2017 
Datum stažení: 20.05.2017 
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha vydává - Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku. Zahájení dražby movitých věcí se koná dne 19.5.2017. číst více
Město
27.04.2017

Činnost silničního správního úřadu

Odpověď tajemníka zdejšího úřadu na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Stažení souboru: 24-2017.pdf (345,7KB)
Město
27.04.2017

Dohoda - prostory pro potřeby tzv. muzea totality

Odpověď tajemníka zdejšího úřadu na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. číst více
Město
27.04.2017

Stavební povolení a kolaudační souhlas

Odpověď tajemníka zdejšího úřadu na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. číst více