Majetek města
VČERA

Uzavření Dodatku č. 1

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 3/2015/R ze dne 31.08.2015, spočívající ve změně čl. V. Doba, na kterou se nájem uzavírá, a to z doby neurčité, počínaje dnem 01.09.2015 s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že pronájem musí skončit k 30.06. příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet vždy od 01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku. 
Stažení souboru: č. 60 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (240,0KB)
Majetek města
VČERA

Uzavření Dodatku č. 1

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2/2015/R ze dne 27.02.2015, spočívající ve změně čl. V. Doba, na kterou se nájem uzavírá, a to z doby neurčité, počínaje dnem 01.03.2015 s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že pronájem musí skončit k 30.06. příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet vždy od 01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku. 
Stažení souboru: č. 59 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (239,8KB)
Majetek města
VČERA

Pronájem prostor v budově č. p. 1531, Uh. Hradiště

Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.08 o výměře 7,07 m2, č. 1.09 o výměře 2,77 m2, č. 1.12 o výměře 9,90 m2, č. 1.13 o výměře 1,10 m2, č. 1.14 o výměře 1,35 m2, č. 1.15 o výměře 1,80 m2, č. 1.16 o výměře 1,35 m2 a č. 1.21 o výměře 84,70 m2, vše o celkové výměře 110,04 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 62 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (592,5KB)
Majetek města
VČERA

Uzavření Dodatku č. 4

Jedná se o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 08.09.2006, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, spočívající ve změně čl. II. Doba nájmu, a to z doby neurčité s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že pronájem bude ukončen vždy k 30.06. příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet vždy od 01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku. 
Stažení souboru: č. 61 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (238,1KB)
Majetek města
VČERA

Převod části pozemku v k.ú. Sady

Jedná se o převod části pozemku p. č. 793/11 o výměře cca 263 m2 v k.ú. Sady. 
Stažení souboru: č. 64 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (281,1KB)
Majetek města
VČERA

Vyslovení souhlasu s postoupením práv a závazků

Jedná se o vyslovení souhlasu s postoupením práv a závazků vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 04.06.2001, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2014, z pana J. V. a paní M. V. na paní J. M. 
Stažení souboru: č. 63 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (237,6KB)
Bydlení & bytová politika
VČERA

Záměr města na nájem bytu 107/10 a 397/5

Záměr města na nájem bytu č. 10, o velikosti 1+kk, ul. Otakarova 107 a bytu č. 5, o velikosti 1+1, Moravní náměstí 397 v Uh. Hradišti za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné.  číst více
Bydlení & bytová politika
VČERA

Záměr na nájem bytu 721/22, 517/4, 517/5 a 519/8

Záměr města na nájem bytu č. 22, o velikosti 1+1, ul. Mojmírova 721, bytu č. 4, o velikosti 2+1, ul. Louky 517, bytu č. 5, o velkosti 1+1, ul. Louky 517 a bytu č. 8, o velikosti 1+1, ul. Louky 519 v Uh. Hradišti.  číst více
Bydlení & bytová politika
VČERA

Záměr města na nájem bytu 1275/2

Záměr města na nájem bezbariérového bytu pro příjmově vymezené osoby č. 2, o velikosti 2+kk, ul. Štefánikova 1275, Uh. Hradiště. číst více
Majetek města
27.03.2017

Převod částí pozemku v k.ú. Mařatice

Jedná se o převod části pozemku původní p. č. 3270 o výměře 66 m2 (dle GP č. 2767-288/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 3270/5 o celkové výměře 66 m2) a části pozemku původní p. č. 3270 o výměře 20 m2 (dle GP č. 2767-288/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 3270/6 o celkové výměře 20 m2), vše v k.ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 53 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (284,9KB)
Majetek města
27.03.2017

Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Uherské Hradiště

Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 659/2 o výměře cca 170 m2, části pozemku p. č. 804/8 o výměře cca 1 300 m2 a části pozemku p. č. 804/12 o výměře cca 150 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 57 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (293,9KB)
Majetek města
27.03.2017

Výpůjčka pozemku a částí pozemků v k.ú. Mařatice

Jedná se o výpůjčku pozemku p. č. 3061/9 o celkové výměře 31 m2 a části pozemku p. č. 3058/12 o výměře cca 88 m2, části pozemku p. č. 3061/12 o výměře cca 3 m2, části pozemku p. č. 3061/1 o výměře cca 656 m2, části pozemku p. č. 3061/20 o výměře cca 161 m2, části pozemku p. č. 3000/116 o výměře cca 42 m2, části pozemku p. č. 3000/275 o výměře cca 34 m2 a části pozemku p. č. 3136 o výměře cca 159 m2, vše v k.ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 52 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (307,4KB)
Majetek města
27.03.2017

Převod části pozemku v k.ú. Míkovice nad Olšavou

Jedná se o převod části pozemku p. č. 575/5 o výměře cca 12,5 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou. 
Stažení souboru: č. 54 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (282,1KB)
Majetek města
27.03.2017

Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu

Jedná se o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Kněžpole – rekonstrukce mostu přes Březnici“ na části pozemku p. č. 1187/320 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a na části pozemku p. č. 1478/1 o výměře cca 351 m2 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 494 53 866. 
Stažení souboru: č. 58 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (284,0KB)
Majetek města
27.03.2017

Výpůjčka informační tabule v k.ú. Mařatice

Jedná se o výpůjčku informační tabule o výměře cca 5,9 m2 (2,8 m x 2,1m) na části pozemku p. č. 2048/5 o výměře cca 1,4 m2 v k.ú. Mařatice a souhlas se změnou informací zobrazovaných na této tabuli. 
Stažení souboru: č. 56 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (303,5KB)
Majetek města
27.03.2017

Pacht částí pozemků v k.ú. Jarošov u UH

Jedná se o pacht části pozemku p. č. 1699 o výměře cca 400 m2 a části pozemku p. č. 1700 o výměře cca 600 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště. 
Stažení souboru: č. 55 (27.03. - 12.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (267,0KB)
Majetek města
16.03.2017

Výpůjčka části pozemku v k.ú. UH

Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 653/4 o výměře cca 1,7 m2 v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 51 (16.03. - 03.04.2017) zateplení.pdf (301,6KB)
Majetek města
16.03.2017

Pronájem části pozemku v k.ú. UH

Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 653/32 o výměře cca 11,50 m2 v k. ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 48 (16.03. - 03.04.2017) venkovní posezení.pdf (297,4KB)
Majetek města
16.03.2017

Výpůjčka částí pozemku v k.ú. Mařatice

Jedná se o výpůjčku částí pozemku p. č. 3023/65 o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2, o výměře cca 1,5 m2 v k.ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 50 (16.03. - 03.04.2017) lodžie.pdf (295,4KB)
Majetek města
16.03.2017

Budoucí pronájem části pozemku v k.ú. UH

Jedná se o budoucí pronájem části pozemku p. č. 544/238 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, za předpokladu nabytí pozemků p. č. 544/238 a p. č. 544/251, oba v k.ú. Uherské Hradiště do vlastnictví města Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 47 (16.03. - 03.04.2017) budoucí pronájem.pdf (290,2KB)