Majetek města
28.03.2017

Uzavření Dodatku č. 1

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2/2015/R ze dne 27.02.2015, spočívající ve změně čl. V. Doba, na kterou se nájem uzavírá, a to z doby neurčité, počínaje dnem 01.03.2015 s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že pronájem musí skončit k 30.06. příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet vždy od 01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku. 
Stažení souboru: č. 59 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (239,8KB)
Majetek města
28.03.2017

Uzavření Dodatku č. 4

Jedná se o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 08.09.2006, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, spočívající ve změně čl. II. Doba nájmu, a to z doby neurčité s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že pronájem bude ukončen vždy k 30.06. příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet vždy od 01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku. 
Stažení souboru: č. 61 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (238,1KB)
Majetek města
28.03.2017

Uzavření Dodatku č. 1

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 3/2015/R ze dne 31.08.2015, spočívající ve změně čl. V. Doba, na kterou se nájem uzavírá, a to z doby neurčité, počínaje dnem 01.09.2015 s výpovědní dobou 3 měsíce s tím, že pronájem musí skončit k 30.06. příslušného roku, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let, která začíná běžet vždy od 01.09. kalendářního roku, ve kterém byla výpověď podána, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 31.08. kalendářního roku. 
Stažení souboru: č. 60 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (240,0KB)
Majetek města
28.03.2017

Vyslovení souhlasu s postoupením práv a závazků

Jedná se o vyslovení souhlasu s postoupením práv a závazků vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 04.06.2001, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2014, z pana J. V. a paní M. V. na paní J. M. 
Stažení souboru: č. 63 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (237,6KB)
Majetek města
28.03.2017

Pronájem prostor v budově č. p. 1531, Uh. Hradiště

Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.08 o výměře 7,07 m2, č. 1.09 o výměře 2,77 m2, č. 1.12 o výměře 9,90 m2, č. 1.13 o výměře 1,10 m2, č. 1.14 o výměře 1,35 m2, č. 1.15 o výměře 1,80 m2, č. 1.16 o výměře 1,35 m2 a č. 1.21 o výměře 84,70 m2, vše o celkové výměře 110,04 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice. 
Stažení souboru: č. 62 (28.03. - 13.04.2017) RM 21.03.2017.pdf (592,5KB)
Majetek města
03.01.2017

Pronájem prostoru č.p. 130, Prostřední, UH

Jedná se o pronájem prostoru sloužícího podnikání popřípadě nesloužícího podnikání č. 1.3 o celkové výměře 37,00 m2, umístěného v I. NP budovy č. p. 130, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 153 v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: 2_130.pdf (1207,6KB)
Majetek města
03.01.2017

Pronájem prostor č.p. 157/158, Masarykovo nám.

Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.51 o výměře 13,55 m2 a č. 1.52 o výměře 15,50 m2, vše o celkové výměře 29,05 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 182 a st. p. č 183 v k.ú. Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: 1_157-158.pdf (1371,0KB)
Majetek města
22.01.2013

Nebytové prostory

Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji.  číst více