11.05.2017
Stanovisko ke stanovení dobývacího prostoru číst více
11.05.2017
Kopie oznámení přestupku
Stažení souboru (249,0KB)
27.04.2017
Podklady rozhodnutí číst více
Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Povinně zveřejňované informace

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město
Každá fyzická a právnická osoba má právo, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, požádat o informace, které se vztahují k působnosti MěÚ

Základní informace poskytované Městským úřadem podle standardů ISVS.

 

 1. Oficiální název:

 

Město Uherské Hradiště
  

 1. Důvod a způsob založení:

 

Město Uherské Hradiště vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

 

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 

 

 1. Organizační struktura:

 1. Kontaktní spojení - sídlo:

 

  Adresa   Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
  Telefonní ústředna   572 525 111
  Fax   572 551 071
  Elektronická podatelna   epodatelna@mesto-uh.cz
  URL   http://www.mesto-uh.cz
  Odbory

 

Detašovaná pracoviště

 

  Revoluční 1023, Uherské Hradiště, 686 01
  Protzkarova 33, Uherské Hradiště, 686 01

 

 

 1. Případné platby můžete poukázat:

  • ČS, a.s., Uherské Hradiště
  • číslo účtu: 27-1543078319/0800

 

 1. Identifikační číslo organizace (IČ): 

  • 002 91 471

 

 1. Daňové identifikační číslo (DIČ): 

  • CZ00291471

 

 1. Dokumenty:

 

 1. Žádosti o informace: 

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání: 

 

 1. Opravné prostředky: 

 

 1. Formuláře žádostí a podání:
   

 

 1. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

 

 1. Nejdůležitější předpisy:

 

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací: 

  

 1. Licenční smlouvy

 

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

 

 1. Seznam organizací: 

 

 1. Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  • Ekonomický odbor - zobrazit EKO
  • Odbor dopravních a správních agend - zobrazit DSA
  • Odbor investic - nezpracovává osobní údaje
  • Odbor kultury, školství a sportu - zobrazit KŠS
  • Odbor organizační správy a informatiky - nezpracovává osobní údaje
  • Odbor sociálních služeb - zobrazit OSS
  • Odbor správy majetku města - zobrazit SMM
  • Odbor stavebního úřadu a životního prostředí - zobrazit SŽP
  • Právní odbor - zobrazit PO
  • Útvar interního auditu- nezpracovává osobní údaje
  • Útvar kanceláře starosty - zobrazit ÚKS
  • Útvar městského architekta - nezpracovává osobní údaje
  • Živnostenský odbor - zobrazit ŽO

 

 1. Veřejně přístupné registry

 

Zveřejněno dne: 01.07.2015   Datum poslední aktualizace: 18.01.2017
Zodpovědná osoba: