Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Blokové čištění v Uherském Hradišti

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaMěsto
Blokové čištění je nutné realizovat v souladu s §47 vyhlášky č. 104/1997 Sb. nejpozději do 31. 5. 2017 s cílem odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů, očištění dopravních značek a zařízení apod.

Až do 5. května potrvá pravidelné blokové čištění komunikací, které začíná v prvním dubnovém týdnu. Město tímto žádá řidiče o respektování přechodného dopravního značení v místě a době blokového čištění, aby mohl být řádně proveden úklid místních komunikací včetně přilehlých chodníků a parkovacích míst.
 

Dopravní značky upozorňující na čištění budou na místa umisťovány s týdenním předstihem. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín adekvátně posunut při zachování stanoveného počtu pracovních dnů na zajištění blokového čištění.

 

Rozsah:
 

 

V rámci harmonogramu blokového čištění jsou uklízeny komunikace v majetku a správě Města Uh. Hradiště.
V denním harmonogramu je čištěna vozovka, plochy pro parkování vozidel a chodníky přilehlé k těmto plochám (k vozovce a parkovišti). Dále dopravní značení případně dopravní zařízení, které je příslušenstvím čištěných komunikací.

 

Použitá technika:

- 1x zametací stroj pro strojní čištění vozovek (na komunikacích, kde není díky dopravně-technickému stavu komunikace nebo její únosnosti možný průjezd tohoto stroje bude použit zametací stroj pro strojní čištění chodníků)
- 1x vozidlo (cisterna) pro ruční oplach komunikací

 

Blokové čištění bude prováděno v pracovní dny v období od 3. 4. 2017 nejpozději do 5. 5. 2017 (maximálně 22 pracovních dnů).

 

Denní harmonogram blokového čištění (změny v harmonogramu ze strany zhotovitele jsou možné po předchozím projednání se správcem komunikace):
 

 

3. 4. ul. Protzkarova, přednádražní prostor v prodloužení ul. Nádražní, ul. Stojanova (včetně parkoviště), Komenského nám., ul. U Reduty, Svatováclavská - část od Komenského nám. po ul. Kollárova, Masarykovo nám. (obvodová komunikace a přilehlé chodníky), ul. Prostřední, Mlýnská, Šromova, J. Stancla, parkoviště v severní části Palackého náměstí, ul. Kollárova
 

4. 4. ul. Hradební (část od Komenského náměstí po ul. Havlíčkova, včetně komunikace mezi Klubem kultury a Měšťanskou besedou), ul. Poštovní, Nádražní (mimo přednádražní prostor), ul. Růžová, Palackého nám. průtah a jižní část (parkoviště), ul. Havlíčkova, Františkánská - pěší zóna, Všehrdova, Politických vězňů, Dvořákova, Na Morávce, V Teničkách
 

5. 4. parkoviště ČD sever (v brzkých ranních hodinách), ul. Na Stavidle (od ul. Kollárova po ul. Na Splávku), Na Splávku (včetně průchodu do ul. Nádražní), Zelný trh, ul. L. Janáčka, Výpadová, Sloupského
 

6. 4. ČD jih (v brzkých ranních hodinách), ul. Hradební (část od ul. Havlíčkova po Velehradskou tř.), Mariánské nám., ul. Františkánská, Krátká (včetně příjezdu k č.p. 140-141), Obchodní, Žerotínova, Jiráskova, Otakarova.

 

7. 4. parkoviště u OD Centrum (v brzkých ranních hodinách), ul. U Brány, náměstí Míru - parkoviště, sídliště Na Rybníku (včetně parkoviště mezi zimním stadionem a bytovým domem č.p. 974-981, parkoviště u č.p. 969-971 a příjezdu kolem MŠ z ul. 28. Října), sídliště Pod Svahy (příjezdová komunikace z ul. 28. Října k č.p. 997, příjezdová komunikace mezi ul. Lechova a Rostislavova u č.p. 994-996, parkoviště u č.p. 990-993)
 

10. 4. parkoviště před zimním stadionem (ul. Sokolovská), ul. Dukelských Hrdinů, Tůně (včetně vnitrobloku za č.p. 794-802 a slepých příjezdů k č.p. 800-802, 803-805, 847-849 a 1186), U Stadionu, Stonky (včetně parkoviště vedle sportovní haly a příjezdu ke kinu Hvězda), ul. Lechova, Mojmírova, Rostislavova
 

11. 4. ul. Štefánikova (včetně příjezdu k depozitu Slováckého muzea a parkoviště za č.p. 1282-1284, U Moravy, Města Mayen, Verbířská, Slovácká, Hudecká, Kosecká, Pastýrna, Studentské náměstí (vozovky, včetně příjezdu k ubytovacímu a stravovacímu zařízení č.p. 1535 a k budově vzdělávacího centra č.p. 1534), Zelené náměstí, ul. 28. Října (včetně příjezdu k č.p. 988), ul. Za Olšávkou
 

12. 4. ul. Dlouhá, Sojákova, J. Lucemburského, Svatojířské nábřeží, Moravní náměstí, ul. Lipová, J. Blahoslava, Miličova, J. Průchy (včetně propojení s ul. Dlouhá a průchodu na Mariánské náměstí), Vodní, Tyršovo nám. (od č.p. 1208 po průchod na Mariánské náměstí podél Malé scény SD), ul. Na Baště (včetně průjezdu kolem parčíku), příjezd a parkoviště u č.p. 1200 ve Staré Tenici
 

13. 4. ul. Svatováclavská (od ul. Kollárova po ul. Průmyslová, včetně příjezdu k č.p. 908-913), Průmyslová (včetně příjezdu ke sběrným surovinám, a příjezdu ke garážím u železniční trati – asfaltobetonová vozovka), Stará Tenice - mimo příjezdu a parkoviště u č.p. 1200 (včetně příjezdu a parkoviště u č.p. 1195, parkoviště u č.p. 1201-1202 a 1128-1129), ul. Menclovice, ul. Na Stavidle (od ul. Menclovice po ul. Na Splávku – bez parkoviště), podjezd a komunikace podél domů č.p. 592 - 314 v ul. J. z Poděbrad, ul. B. Němcové (včetně příjezdů a parkoviště u č. p. 941 a 880), J. E. Purkyně (včetně parkoviště podél komunikace, parkoviště za garážemi u č.p. 1257 a příjezdu k nemocnici po okružní křižovatku u hlavního vjezdu)
 

18. 4. ul. Mánesova (včetně parkoviště u č. p. 940), Šafaříkova, nám. Republiky včetně parkoviště u č.p. 952 (bez příjezdu a parkoviště u č. p. 954-956 a parkoviště u č. p. 1133), ul. Zahrádky (bez příjezdů k bytovým domům), ul. Husova, Chelčického, Za Alejí (včetně slepé části – příjezd k ZŠ), Revoluční (včetně parkoviště u č.p. 1023), parkoviště ul. Štěpnická mezi vozovkou a bloky 2 a 3, parkoviště ul. Zahradní u řeky Moravy a příjezd k č.p. 1157-1158)
 

19. 4. nám. Republiky - příjezd a parkoviště u č. p. 954-956 a parkoviště u č. p. 1133, ul. Štěpnická od ul. J. E. Purkyně k domovu pro seniory a příjezdu k bytovému domu č.p. 1168 (včetně točny pro autobus a příjezdu ke zdravotnímu středisku a č.p. 1185), příjezdy k bloku 1, 2, 3, 4 (bez parkovišť mezi vozovkou a bloky 2, 3), ul. Zahradní od ul. Husova po restauraci Masáro (včetně obslužných komunikací u č.p. 1138 – 1159 a č.p. 1161 – 1110, bez parkoviště u řeky Moravy a příjezdu k č.p. 1157-1158), Štěpnická - parkoviště u restaurace Masáro
 

20. 4. ul. Na Stavidle – parkoviště (v brzkých ranních hodinách), Štěpnická od restaurace Masáro po odbočku k domovu pro seniory (včetně příjezdů k bytovým domům č.p. 1163-1164, č.p. 1165-1166, č.p. 1104 - zadní vstup do MŠ, č.p. 1087-1092 a parkovišť u č.p. 1093-1095 a vedle č.p. 1080 bez parkoviště u restaurace Masáro)
 

21. 4. ul. Jana Žižky, Prokopa Holého, Moravní nábřeží, Luční, Rybářská, Šaňákova, Mazurkova, V Zahradách
 

24. 4. ul. Na Zápovědi, Moravníky, ul. 1. Máje (po ul. Vinohradská), Větrná (úsek mezi ul. Sadovou), Nad Špitálkami, parkoviště u kotelny v ul. Lomená
 

25. 4. ul. Lomená (bez parkoviště u kotelny), B. Buchlovana, J. Staňka, Sadová – část od ul. 1. Máje po ul. Derflanská, ul. Konečná (včetně parkoviště a příjezdu k č.p. 981), R. Kubíčka (včetně parkoviště vedle č.p. 102 a před č.p. 981).
 

26. 4. ul. Sadová – část od ul. Derflanská po ul. Větrná, ul. Derflanská, V. Vaculky (včetně parkoviště u č.p. 997), Větrná – část od ul. Solná cesta po ul. Sadová – č.p. 1036 (včetně obslužné komunikace k rodinným domům č.p. 415-423)
 

27. 4. ul. F. Kretze, Pplk. V. Štěrby, V. Perutky, V. Kulíška, Kopánky, Praporce, U Dvora, Jižní (bez privátní komunikace podél rodinných domů č.p. 1501-1519), Jaktáře (včetně propojení z ul. Moravníky), U Cihelny (místní komunikace u č. p. 445-219)
 

28. 4. ul. Okružní (včetně slepé části k č.p. 770-771), Školní, Na Stráni, Nad Žlebem, Na Hraničkách, Polní, Stavařská, Na Nivách, Na Bahně, Jordán (oba úseky – k č.p. 1433 a propojení ul. 1. Máje a Jižní)
 

2. 5. ul. Vinohradská (včetně příjezdu k č.p. 826), Pod Rochusem (včetně asfaltobetonové komunikace na Rochus a parkoviště na Rochusu), K Cihelně, Družstevní, Pod Zahrady (včetně příjezdu k č.p. 1023), Strmá, Příčná I, Příčná II, Příčná III, Nad Rybníkem, Pod Šibenicí, Kordon, U Potoka
 

3. 5. Jarošov – Pivovarská (místní komunikace u č. p. 360-516 a příjezd k bývalému pivovaru), U Řeky, Dolní, Údolní, U Bagru, Trávníky, Úzká, Na Trávníku, V Uličce, Stará cesta (včetně slepých částí k č.p. 234 a č.p. 208), Pod Kopcem, Na Kopečku, Nová cesta, Na Svárově, V Trpinkách, Drahy, Na Návsi (včetně příjezdů k č.p. 417, č.p. 46-48, č.p.571), Před Branou, Za Humny (po napojení na silnici II/497), Na Odlučí, Na Loukách, Markov, Louky – průtah od silnice II/497 po Markov (včetně obslužných komunikací k č.p. 492-495, č.p. 496-466, č.p. 503-506, č.p. 517-520)
 

4. 5. Jarošov – sídliště Louky – slepá část (včetně příjezdů k č.p. 438-439, č.p. 440-441, č.p. 442-443, č.p. 462-463, č.p. 464-465, č.p. 466-467 a č.p. 468-471),
Sady - ul. Solná cesta (komunikace k č. p. 228-266), Pod Vinohrady, Železniční, Vřesová, Malostranská, Ztracená, Spálená, Za Dědinou, Na Kopci, Pod Lipkami (včetně příjezdů k č.p. 330 a 331), Za Kovárnou, Na Jordálce
 

5. 5. Vésky - ul. Nová (včetně komunikace k železnici), Na Pastvišti, Hlinky, Ovocná, Na Mrmově (asfaltobetonová a dlážděná komunikace), Květinová, Na Krajině (včetně příjezdu k č.p. 220), Za Hřištěm (asfaltobetonová komunikace), Padělky, komunikace podél Olšavy příjezd k areálu firmy Topdoors,
Míkovice – Hlavní (příjezd k č. p. 166), U Mlýna, Podboří, Radovy, Příkrá, Lesní, Partizánská.
 

Zveřejněno dne: 22.03.2017   Datum poslední aktualizace: 22.03.2017
Zodpovědná osoba: Pášma Jan